O Fundacji

Centrum Edukacyjne "Carpathia Education Valley"

W sobotę 24 lutego br. W Wiosce Dziecięcej odbyły się warsztaty dla nauczycieli pt. "Opracowanie koncepcji wdrożenia metod spersonalizowanej edukacji w szkołach publicznych". W trakcie warsztatów zostały przedstawione informacje na temat rozwoju szkół stosujących spersonalizowane metody nauczania na świecie oraz omówiono najważniejsze elementy tych metod (nauka projektowa, odwrócona klasa, nauczanie mieszane itp.). Nauczyciele, pracując w grupach, omawiali i oceniali możliwość zastosowania tych metod w ich praktyce edukacyjnej. Na koniec spotkania odbyła się dyskusja, w trakcie której uczestnicy wymieniali się swoimi opiniami na temat tego rodzaju metod oraz wskazywali na ryzyko i trudności, jakie mogą się pojawić w procesie wdrażania.

W marcu br. przy Fundacji rozpocznie się realizacja programu pilotażowego pn. "Szybki start" , we współpracy z pedagogami z lokalnych szkół. Program ten pozwoli odpowiedzieć na wiele pojawiających się pytań i lepiej przygotować nauczycieli i szkoły do nadchodzących zmian. Program pilotażowy obejmie grupę kilkunastu uczniów, którzy zrealizują kilka przekrojowych projektów naukowych.

Celem projektu nie jest przekazanie wiedzy na temat nowych metod nauczania, lecz całkowita zmiana organizacyjna szkół, gdyż nauka projektowa wymaga zindywidualizowanego podejścia do każdego ucznia, czego w obecnym klasowo-lekcyjnym systemie nie da się osiągnąć.

W szkołach tych nie ma podziału na lekcje, klasy, nie ma dzwonków, a każdy uczeń uczy się samodzielnie lub w małych 3-5 osobowych grupach projektowych.

Naszym celem jest danie takiej możliwości każdemu dziecku w gminie Brzozów.

Galeria zdjęć

Pomagają nam