O Fundacji

Marzec z projektem „Młodzież na 5+”

W tym miesiącu my jako Młodzieżowa Rada Fundacji i uczestnicy projektu przygotowywaliśmy się do samodzielnego przeprowadzenia swojego pierwszego badania ankietowego.

W ramach projektu „Młodzież na 5+” dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Lokalnych uczestniczyliśmy w warsztatach rozwoju kompetencji społeczno-obywatelskich oraz wolontariackich dla przyszłych i obecnych liderów Młodzieżowej Rady Fundacji. W trakcie warsztatów mieliśmy zajęcia kształtujące umiejętności diagnozy potrzeb społecznych. Opracowaliśmy ankietę przy pomocy której przeprowadzimy badanie socjologiczne dotyczące potrzeb i opinii lokalnej społeczności związanych z działalnością naszej Fundacji. Badanie będzie służyło do aktualizacji już istniejącej diagnozy potrzeb podopiecznych Fundacji. Będzie ono jednak rozszerzone o nową grupę dzieci – uczniów lokalnych szkół.

Badanie będziemy przeprowadzać od kwietnia do czerwca wśród naszych rówieśników w lokalnych szkołach podstawowych. Część badań przeprowadzimy wśród rodziców, których dzieci są pod opieką Fundacji i mają założone przez Fundację subkonta.

Przygotowywaliśmy się również do zorganizowania akcji społeczno – obywatelskich  w naszych szkołach. Akcje będą miały temat głównie o ekologiczny. Wykorzystamy swoje doświadczenia z projektu ekologicznego „Save our planet”, który realizowaliśmy wraz ze słowackimi kolegami i koleżankami w ramach programu Erasmus+. W trakcie projektu powstały konspekty i komisy do nauczania ekologii dla starszych i młodszych dzieci.

Chcemy również pochwalić się gościem, który przyjął nasze zaproszenie i odwiedził nas w sobotę.

Był to pan Roman Walczak – wiceprezes Zarządu Powiatowego LOK w Brzozowie, instruktor strzelectwa sportowego i bojowego, były członek Szybowcowej Kadry Narodowej Juniorów, były instruktor szybownictwa I klasy, odznaczony diamentową odznaką szybowcową, przez 8 lat zarządzał Aeroklubem i Ośrodkiem Szkolenia Lotniczego w Krośnie.

Pan Roman opowiedział nam najpierw o tajnikach sportu strzeleckiego,  prezentując jednocześnie karabin pneumatyczny i pistolet pneumatyczny, które są używane w trakcie zawodów strzeleckich, a ich parametry  są zgodne z przepisami organizacji Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

W trakcie pogadanki dowiedzieliśmy się m.in. jak wygląda organizacja zawodów, jakie są konkurencje, do jakich tarcz się strzela, jak wygląda obsługa pistoletu i karabinu pneumatycznego, co trzeba zrobić i gdzie się zgłosić, żeby zacząć uprawiać sport strzelecki. W Brzozowie na ulicy Legionistów koło stadionu jest strzelnica, której pan Roman jest obecnie gospodarzem. Osoby chętne do uprawiania sportu strzeleckiego mogą się właśnie tam zgłaszać.

Przy okazji rozmowy o sportach strzeleckich pan Roman poruszył temat obronności w naszym kraju i patriotyzmu.

Druga cześć spotkania to rozmowa na temat sportu, jakim jest szybownictwo. Dowiedzieliśmy, jak wygląda uprawianie tego sportu, jakie są wymagania od osób, które chciałyby się zająć szybownictwem. Pan Roman pokazał nam niesamowite, zapierające dech w piersiach zdjęcia i filmy, kręcone z pokładu szybowców, m.in. film Sebastiana Kawy, wielokrotnego szybowcowego mistrza świata z wyprawy w Himalaje, film nakręcony w Andach w Ameryce Południowej.

Zajęcia były dla nas bardzo ciekawe i pouczające. Zarówno szybownictwo, jak i strzelectwo są sportami bardzo wymagającymi, ale i kształtującymi charakter oraz uczącymi zdrowej rywalizacji. Wymagają dyscypliny, pokory, systematyczności, umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, cierpliwości, umiejętności panowania nad emocjami i wyciszenia się, a także koncentracji uwagi.

 Młodzieżowa Rada Fundacji i uczestnicy projektu „Młodzież na 5+”

Galeria zdjęć

Pomagają nam