O Fundacji

Prosimy o 1 % podatku

Kolejny już rok bardzo serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy aktywnie włączają się w działania naszej Fundacji. Wszystkim, którzy wspierają nas finansowo i rzeczowo oraz tym, którzy przekazują 1% podatku dochodowego. Z ogromną nadzieją zwracamy się o dalsze zaangażowanie w nasze działania.

Prosimy o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej Fundacji i naszych Podopiecznych.


Od 18 lat staramy się wraz z Przyjaciółmi pomagać dzieciom, młodzieży, ich rodzinom. Jesteśmy organizacją non profit działającą na Podkarpaciu, chociaż nie odmawiamy wsparcia mieszkańcom innych regionów Polski.
W początkowych latach działania Fundacji skupiały się na organizacji i przekazywaniu środków finansowych na rzecz dzieci z rodzin ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym, chorym, a także wybitnie uzdolnionym. Od początku działalności uruchamiano subkonta na rzecz niepełnosprawnych podopiecznych oraz fundusz stypendialny dla uczniów i studentów z rodzin biednych. Cyklicznie organizowane są zbiórki publiczne, koncerty charytatywne i aukcje dzieł sztuki z przeznaczeniem na powyższe cele.
Z czasem Fundacja rozpoczęła także organizować zajęcia i warsztaty artystyczne, edukacyjne, rozwojowe, profilaktyczne, terapeutyczne i inne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej.
Ważnym aspektem pracy Fundacji było i jest budzenie wrażliwości społecznej na ubóstwo, niepełnosprawność, patologie oraz kształtowanie postaw zaangażowania i niesienia bezinteresownej pomocy. Poprzez konkretne działania uczymy dzieci i młodzież odpowiedzialnego angażowania się w działalność charytatywną. Wspieramy także ich prawidłowy i kreatywny rozwój na warsztatach całorocznych pod opieką profesjonalnych instruktorów, pedagogów, terapeutów.
Fundacja organizuje również wymiany międzynarodowe oraz działa na rzecz rozwoju wolontariatu międzynarodowego. Od kilku lat młodzież z różnych części świata, która do nas przyjeżdża wspólnie z wolontariuszami Fundacji przygotowuje programy i prowadzi w okresie wakacji warsztaty językowe, artystyczne i inne.
18 lat działalności Fundacji to ogromny trud codziennej, mrówczej pracy, pozyskiwania środków, wielokierunkowych działań na rzecz potrzebujących, dzielenia się z nimi energią, czasem, wypracowanymi finansami.
Nasze działania nie byłyby możliwe bez wsparcia Darczyńców i Przyjaciół, oddanych Wolontariuszy i ludzi dobrej woli. Dzięki takiej pomocy możemy się rozwijać i tak wiele robić na rzecz innych.
Przed nami kolejne lata pracy, dynamicznego rozwoju i podejmowania kolejnych inicjatyw lokalnych i międzynarodowych.
Zachęcamy do dalszego wspierania i promocji naszych działań w swojej rodzinie, wśród znajomych, pracowników, partnerów biznesowych.

Jeszcze raz z całego serca dziękujemy Wszystkim, którzy pomagają nam czynić dobro. Czujemy dumę z każdego okazanego nam wsparcia i z rosnącego sukcesywnie grona Przyjaciół.

Galeria zdjęć

Pomagają nam