O Fundacji

Spotkanie na Uniwersytecie Rzeszowskim

W dniu 2 marca 2018 na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się spotkanie przedstawicieli naszej Fundacji z pracownikami naukowymi UR z Wydziału Pedagogicznego. Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy Uniwersytetu z Fundacją w zakresie projektu wdrażania nowoczesnych metod spersonalizowanej edukacji w szkołach publicznych. Pracownicy naukowi Wydziału Pedagogicznego UR od 2016 roku stanowią Radę Naukowo-Ekspercką Fundacji przede wszystkim zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a obecne spotkanie miało na celu poszerzenie zakresu współpracy.

W trakcie spotkania zaprezentowaliśmy przedstawicielom Uniwersytetu propozycję projektu edukacyjnego, który daje wszystkim uczniom możliwość nauki przy zastosowaniu nowoczesnych, spersonalizowanych metod edukacji, takich jak odwrócona klasa, nauka oparta o projekty, nauczanie mieszane i wiele innych. Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów edukacyjnych przy Wydziale Pedagogicznym UR prowadzi badania w zakresie tych metod i byłby najlepszym partnerem dla Fundacji w realizowanym projekcie, którego część pilotażową właśnie rozpoczynamy, przy udziale nauczycieli i uczniów z brzozowskich szkół.

W spotkaniu wzięli udział ze strony UR: dr hab. Wojciech Walat, prof. nadzwyczajny UR – kierownik Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych, dr Waldemar Lib, dr inż. Tomasz Warzocha, ze strony Fundacji członkowie Zarządu: Bożena Bieńczak i Andrzej Bieńczak oraz koordynatorzy projektu edukacyjnego: Piotr Bożek, Dorota Prokopska-Oleniacz i Dominika Rzepka.

Galeria zdjęć

Pomagają nam