Aktualności

Aktualności

08.11.2017
Wymiana polsko – słowacka w ramach projektu „Save our planet”

„Save our planet”  - projekt ekologiczny dofinansowany przez Erasmus+ , w którym bierze udział polska i słowacka młodzież ze szkół średnich. Projekt trwa od 18.09.2017r. do 18.01.2018r.

Celami edukacyjnymi projektu są zwiększenie wiedzy i świadomości ekologicznej,  stworzenie narzędzi i wypracowanie skutecznych metod przekazywania tej wiedzy dzieciom i młodzieży oraz nabycie przez młodzież umiejętności współpracy i przekazywania różnym grupom wiekowym wiedzy ekologicznej.

Projekt jest również odpowiedzią na potrzeby młodzieży dotyczące integracji polsko –słowackiej, nabycia nowych znajomości, poszerzenia swojej wiedzy o kulturze kraju, którego granica jest tak blisko.

Główne cele były realizowane w tracie trwającej od 23 do 31.10.2017r. wymiany w Poroninie. Brało w niej udział 10 uczniów ze Słowacji i 10 uczniów z Polski. Zajęcia odbywały się głównie w języku angielskim.

03.10.2017
Wizyta przygotowawcza w Poroninie

W dniach 30.09.-1.10.2017 miała miejsce wizyta przygotowawcza w Poroninie k. Zakopanego w ramach projektu pt. „Save our Planet” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Partnerami projektu jest nasza Fundacja oraz Stredná odborná škola Andyho Warhola z miejscowości Medilaborce na Słowacji.

02.10.2017
Rozdanie wyprawki 2017

Już po raz kolejny Fundacja Pomocy Dzieciom przygotowała wyprawki dla uczniów. Dzięki hojności darczyńców akcją udało się objąć uczniów kilku szkół z gminy Brzozów. W obecności dyrektorów i pedagogów rozdano 51 wyprawek: w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie, Szkole Podstawowej nr 1 w Humniskach, Szkole Podstawowej w Starej Wsi i Szkole Podstawowej nr 1 w Przysietnicy.

29.09.2017
Wizyta przygotowawcza w Medzilaborcach

W Medzilaborcach na Słowacji spotkali się partnerzy projektu „Save our planet” - Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak i Stredná Odborná škola Andyho Warhola. Zostały omówione szczegóły dotyczące wymiany młodzieży polskiej i słowackiej w ramach programu Erasmus +, która odbędzie się 23.10.- 31.10.2017 w miejscowości Poronin k. Zakopanego. Na spotkaniu podpisano umowę partnerską i omówiono sprawy organizacyjne. 

24.09.2017
Save our Planet - projekt wymiany młodzieży

Fundacja Pomocy Dzieciom w partnerstwie ze Szkołą Średnią im. Andy Warhola z Medzilaborzec na Słowacji rozpoczęła realizację projektu pn. "Save our Planet". Głównym działaniem projektu będzie wymiana młodzieży, która odbędzie się w dniach 23- 31 października w miejscowości Poronin k. Zakopanego w Polsce. Weźmie w niej udział 10 uczniów ze szkoły słowackiej oraz 10 uczniów z Polski. 

31.08.2017
Twórcze wakacje - edycja II - podsumowanie projektu

29 sierpnia br. odbyło się uroczyste zakończenie projektu Twórcze wakacje. Edycja II,  współfinansowanego ze środków Gminy Brzozów. W spotkaniu podsumowującym uczestniczyły dzieci, a także Prezes i Vice prezes Fundacji, koordynator, trenerzy prowadzący warsztaty, zaangażowani w realizację projektu wolontariusze oraz rodzice.

Pomagają nam