O Fundacji

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE "TWÓRCZE WAKACJE"

29.08.2016 odbyło się spotkanie podsumowujące wakacyjne warsztaty teatralno – artystyczne. W spotkaniu uczestniczyli rodzice, dzieci i młodzież biorący udział w projekcie „Twórcze Wakacje” oraz zespół realizujący projekt.

W miłym gronie obejrzeliśmy zdjęcia z realizowanych zajęć, dzieci opowiedziały, które zajęcia im się najbardziej podobały i co w przyszłości wykorzystają w swoim życiu.  Krótką pogadankę dla dzieci o dobroci, pomaganiu innym wygłosił p. Andrzej Bieńczak, a o ważności miłości i  relacji rodziców z dziećmi powiedziała p. Bożena Bieńczak.

Dzieci i młodzież za aktywne i twórcze uczestnictwo w zajęciach otrzymały słodkie upominki oraz ordery dla aktywnych uczestników.

Dziękujemy p. Józefowi Rzepce  - Burmistrzowi Brzozowa oraz Fundacji PKO Banku Polskiego za dofinansowanie naszych działań, p. Agnieszce Juszczak – Dyrektorowi brzozowskiego oddziału Banku PKO BP za objęcie funkcji wolontariusza i działania społeczne w ramach projektu, prowadzącym warsztaty oraz wszystkim uczestnikom.

Galeria zdjęć

Pomagają nam