O Fundacji

STUDENCI - RUSZA NABÓR DO KONKURSU STYPENDIALNEGO

„Agrafka Agory” - Lokalny Fundusz Stypendialny jako partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory realizowany jest w roku akademickim 2016/2017 przez Fundację Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie.
Głównymi celami „Agrafki Agory” są: pomoc osobom młodym, zdolnym, pochodzącym z rodzin ubogich w podjęciu i kontynuowaniu nauki na studiach wyższych, rozwój zainteresowań i talentów, a także wzrost zaangażowania społecznego wśród studentów. Konkurs stypendialny służy także rozwojowi idei stypendiów w Polsce.

O uzyskanie pomocy mogą ubiegać się studenci rozpoczynający naukę na I roku studiów dziennych, jak i studenci, którzy kontynuują naukę na dziennych studiach wyższych, spełniający następujące warunki:
posiadają miejsce zameldowania na terenie powiatu brzozowskiego,
mają trudną sytuację materialną w rodzinie,
wykazują wzorową postawę społeczną i byli zaangażowani w działalność pozalekcyjną (udział w olimpiadach, konkursach, działalność artystyczna, sportowa, na rzecz szkoły, wolontariat, uczestnictwo w zespołach tanecznych, teatralnych, akcjach charytatywnych)
złożyli wniosek wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie.

Kompletną dokumentację należy składać w siedzibie Fundacji przy ul. Kościuszki 23 w Brzozowie do 10 wrzesnia 2016 roku.
Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Fundacji lub pod nr tel 13 43 440 20 w.30 lub 886 121 202.

Galeria zdjęć

Pomagają nam