O Fundacji

TWÓRCZE WAKACJE 2016

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak rozpoczęła realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym pn. TWÓRCZE WAKACJE wspierane przez Burmistrza Brzozowa oraz Bank PKO BP. Projekt przewiduje działania profilaktyczne mające na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom o szkodliwości picia alkoholu, wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Służyć temu mają warsztaty teatralne i artystyczne, w trakcie których uczestnicy przygotują przedstawienie teatralne oraz wykonają własnoręcznie stroje i scenografię. W części edukacyjnej warsztatów uczestnikom zostanie przybliżona tematyka profilaktyki uzależnień.
W projekcie bierze udział 14 podopiecznych Fundacji w wieku od 8 do16 lat, zamieszkujących Gminę Brzozów. Pochodzą z najbardziej potrzebujących rodzin, głównie z problemem alkoholowym, niepełnych, dotkniętych bezrobociem. Rodzice i dzieci mają również możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej podczas dyżuru psychologa.
Celem projektu jest przekazanie dzieciom i młodzieży zdrowych przekonań związanych z życiem bez sięgania po używki, umiejętności nieulegania presji rówieśniczej, a także wspieranie w rozwoju oraz ich aktywizacja i integracja. Uczestnicy mają okazję twórczo spędzić wolny czas, nabyć konkretne umiejętności, odkryć swoje talenty i twórczy potencjał. Dzieci i młodzież rozwijają swoje zdolności i pogłębiają wrażliwość artystyczną, a także mają możliwość zyskać nowe znajomości poprzez wspólne uczestnictwo w zajęciach.
Warsztaty realizowane są w miesiącu lipcu w jednym z domów w Wiosce Dziecięcej i zakończą się wspólnym wyjazdem do Rzeszowa. Uczestnicy warsztatów teatralnych zaprezentują przegotowane przedstawienie swoim bliskim i rodzinom.

Galeria zdjęć

Pomagają nam