Aktualności

Aktualności

31.05.2019
Maj deszczowy, a u nas w Fundacji bardzo ciekawie i wesoło

Braliśmy udział w warsztatach fizycznych i chemicznych, które były mega ciekawe. Eksperymenty, które robiliśmy bardzo przydały nam się w zrozumieniu otaczającego nas świata i materiału, który przerabiamy na lekcjach w szkole. Zauważyliśmy, że nauka poprzez eksperyment i zabawę ułatwia nam zapamiętywanie nawet trudnych rzeczy.

30.04.2019
Kwiecień pod znakiem eksperymentów - projekt „Młodzież na 5+”

W kwietniu, ramach projektu „Młodzież na 5+” dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Lokalnych, uczestniczyliśmy w warsztatach fizycznych i chemicznych w pracowni naukowej.

Mieliśmy okazję uczestniczyć w różnych eksperymentach, co dla nas ważne, bo w szkołach, do których chodzimy nie zawsze są możliwości, aby w trakcie lekcji odbywały się takie eksperymenty. Nasze grupy projektowe miały różną tematykę i mogliśmy się wzajemnie podzielić zdobytą wiedzą i umiejętnościami, co pozwoliło nam utrwalić to czego się nauczyliśmy.

30.03.2019
Marzec z projektem „Młodzież na 5+”

W tym miesiącu my jako Młodzieżowa Rada Fundacji i uczestnicy projektu przygotowywaliśmy się do samodzielnego przeprowadzenia swojego pierwszego badania ankietowego.

W ramach projektu „Młodzież na 5+” dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Lokalnych uczestniczyliśmy w warsztatach rozwoju kompetencji społeczno-obywatelskich oraz wolontariackich dla przyszłych i obecnych liderów Młodzieżowej Rady Fundacji. W trakcie warsztatów mieliśmy zajęcia kształtujące umiejętności diagnozy potrzeb społecznych. Opracowaliśmy ankietę przy pomocy której przeprowadzimy badanie socjologiczne dotyczące potrzeb i opinii lokalnej społeczności związanych z działalnością naszej Fundacji. Badanie będzie służyło do aktualizacji już istniejącej diagnozy potrzeb podopiecznych Fundacji. Będzie ono jednak rozszerzone o nową grupę dzieci – uczniów lokalnych szkół.

06.03.2019
Przekaż 1% podatku

PROSIMY PRZEKAŻ 1 % PODATKU ➡️ KRS 0000117587‼️
Zachęcamy do wsparcia naszych działań. To łatwe, nic Cię nie kosztuje, a może zdziałać wiele‼️ 
Do tej pory dzięki wsparciu Darczyńców pokryliśmy m.in.: w części budowę rodzinnych domów dziecka w Wiosce Dziecięcej oraz część remontu Małej Akademii Życia, uruchomiliśmy szereg warsztatów edukacyjno - rozwojowych dla dzieci i młodzieży.
Przekazując 1 % wesprzesz: 
➡️ rozwój pasji, zainteresowań, talentów dzieci i młodzieży 
➡️ dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
➡️ dzieci uzdolnione, w tym z ograniczonym dostępem do dodatkowych zajęć,
➡️ dzieci chore i niepełnosprawne,
➡️ rozwój wolontariatu, w tym międzynarodowego,
➡️ realizację cyklicznych działań na rzecz dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej.
 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY‼️

28.02.2019
Działania Młodzieżowej Rady Fundacji - ferie

Na feriach, z inicjatywy Młodzieżowej Rady Fundacji, dzieci z Akademii Kreatywnego Rozwoju odwiedziły Bibliotekę Pedagogiczną w Brzozowie oraz uczestniczyły w różnego rodzaju zajęciach w Wiosce Dziecięcej.

Pomagają nam