O Fundacji

Dziękujemy za materiały budowlane

Składamy wyrazy wdzięczności za wsparcie naszej Fundacji w budowie pierwszych budynków:

  • Panu Sylwestrowi Cibie i Firmie CJ Blok z Rudnej Małej za przekazanie pustaków

  • Panu Mieczysławowi Soboniowi – prezesowi Firmy Solbet Kolbuszowa także za przekazanie pustaków

  • Panu Tadeuszowi Radzikowskiemu – prezesowi Firmy Tagrapol z Czystogarbu za udzielenie 50% rabatu na zakup kruszywa

  • Państwu Bogusławie i Maciejowi Twardzikom – właścicielom Firmy NTB z Głogowa Młp. za przekazanie styropianu

  • Panu Mariuszowi Kutowiczowi i Firmie Greinplast Podkarpacie o/Krosno za przekazanie kleju do styropianu

  • Panu Kazimierzowi Szulowi – właścicielowi tartaku w Jasionowie za komplet więźby dachowej na 1 budynek

  • Panu Markowi Fejdaszowi - właścicielowi Centrum Handlowego Femar w Dydni za podarowanie stali

  • Panu Andrzejowi Dąbrowskiemu i Nadleśnictwu Brzozów za kwotę pieniężną, za którą zakupiliśmy drewno na konstrukcję dachową

Galeria zdjęć

Pomagają nam