O Fundacji

Misja / Cele


Nasza Fundacja, posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego, działa od 2002 roku w Polsce, głównie na terenie Podkarpacia. Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom ubogim, chorym, niepełnosprawnym, z rodzin patologicznych, a także wybitnie uzdolnionym. Realizujemy tę misję poprzez dofinansowanie leczenia i rehabilitacji, prowadzenie subkont bez prowizji oraz organizowanie i przekazywanie pomocy rzeczowej dla ubogich, wielodzietnych rodzin. Ponadto wspieramy naukę, rozwój i wypoczynek dzieci i młodzieży, fundując nagrody, stypendia oraz instrumenty muzyczne, a także organizując wyjazdy rekreacyjno-edukacyjne. Wśród akcji, które prowadzimy są: pozyskiwanie wpłat z 1% podatku, zbiórka pieniędzy pod hasłem „Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem”, a także aukcje dzieł sztuki autorstwa lokalnych artystów.

2 czerwca 2012 roku rozpoczęliśmy budowę Wioski Dziecięcej w Brzozowie. W Wiosce znajdzie się kompleks rodzinnych domów dziecka dla sierot naturalnych i społecznych oraz Mała Akademia Życia - miejsce edukacji, rozwoju i wypoczynku, różnych form terapii dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Wioski oraz dzieci, młodzieży ze społeczności lokalnej, z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pomagają nam