Wioska Dziecięca

Jak pomóc? - Jak pomóc

Wioska Dziecięca "NASZ DOM" -  unikalny projekt Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z propozycją zaangażowania się w unikalny projekt ukierunkowany na pomoc dla najmłodszej grupy potrzebujących. Nasza Fundacja od 2002 roku pomaga dzieciom pokrzywdzonym przez los – ubogim, niepełnosprawnym, chorym i pochodzącym z rodzin patologicznych. Dzięki wsparciu darczyńców dofinansowujemy podopiecznym rehabilitację, żywność, ubrania, stypendia i nagrody. Nasza działalność koncentruje się w regionie Podkarpacia.

Aby realizować naszą misję jeszcze bardziej efektywnie, zainicjowaliśmy projekt budowy Wioski Dziecięcej - innwoacyjnego i autorskiego projektu Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak . W jej obrębie znajdą się:

rodzinne pogotowie opiekuńcze

rodzinne domy dziecka

dom dla wychowanków do czasu usamodzielnienia się

Mała Akademia Życia - ośrodek edukacyjny i wsperający rozwój

Naszym pragnieniem jest zapewnienie dzieciom opieki opartej na miłości i poczuciu bezpieczeństwa.

Wszystkie osoby zaangażowane w działalność Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak pracują społecznie. Stałym mecenasem i opiekunem Fundacji jest firma PSB Eleo-Budmax, której jesteśmy właścicielami. Aby umożliwić zainicjowanie projektu, przekazaliśmy Fundacji działkę o wartości 500 tys. zł. z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Autorem projektu Wioski jest architekt Ruben Bardanaszwili z Krosna oraz jego zespół. Koncepcja obejmuje rozbudowę i modernizację istniejącego już budynku i budowę sześciu obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą. Łączna powierzchnia obiektów sięgnie 1500 m2.

Koszt budowy Wioski wraz z wyposazeniem szacowany jest na kwotę około 5 mln zł. Dużą część (ok. 1,5 mln zł) pokryjemy z dochodów naszej Firmy Eleo - Budmax, nie mniej jednak do zebrania pozostaje około 3,5 mln zł. Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o włączenie się w dzieło naszej Fundacji poprzez wsparcie finansowe lub rzeczowe, które przeznaczymy w caołści na budowę i wyposażenie Wioski.

Naszym Darczyńcom dziękujemy między innymi publikując informację o współpracy na stronie internetoweji Fundacjii oraz w informacjach prasowych. Hojnym Darczyńcom przyznajemy dyplomy "Przyjaciół Dzieci", a wyjątkowych uwiecznimy imiennie w murach budowanych obiektów.

Razem możemy przyczynić się do spełnienia i realizacji marzeń wielu dzieci. Z radością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania, bardzo liczymy na możliwość szerszego przedstawienia założeń naszego projektu. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego:

Pan Andrzej Bieńczak - Prezes Fundacji -  605 604 400

Pani Bożena Bieńczak - Wiceprezes Fundacji - 605 857 717

Biuro Fundacji - 886 121 202

lub e-mailem: kontakt@fpd.org.pl, poczta@wioskadziecieca.pl

Wierząc w Państwa hojność przesyłamy wyrazy szacunku
Bożena i Andrzej Bieńczakowie

Pomagają nam