Wioska Dziecięca

Mała Akademia Życia

Jednym z budynków w kompleksie Wioski Dziecięcej jest Mała Akademia Życia. Będzie miejsce edukacji, aktywnego wypoczynku i rozwoju.

Planujemy ten budynek przeznaczyć na pracownie do zajęć artystycznych, sportowych, naukowych, przystosować na gabinety specjalistyczne, salę wykładową, w której w przyszłości będą odbywały się spotkania z wybitnymi osobowościami ze świata kultury, nauki, sportu oraz z ludźmi sukcesu. Tu mieszkańcy Wioski Dziecięcej oraz dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzieci niepełnosprawne – podopieczni Fundacji będą mogły rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Planujemy zorganizować dla dzieci i młodzieży m.in. warsztaty rękodzieła, malarskie, rzeźbiarskie, które pozwolą na zdobycie nowych umiejętności, poznanie twórczych sposobów spędzania wolnego czasu. Dzięki warsztatom sportowym czy teatralnym dzieci będą miały szansę na rozwój pasji i talentu. W miarę możliwości będziemy organizować również warsztaty kulinarne i ogrodnicze. Dzieci będą angażowane we wszelkie zajęcia w gospodarstwie domowym, aby były lepiej przystosowane do życia w społeczeństwie.

Nasze doświadczenia utwierdzają w przekonaniu, iż formy działalności Wioski są odpowiedzią na potrzeby najbardziej potrzebujących dzieci, które być może nigdy nie doświadczyłyby szczęśliwego i pełnego miłości dzieciństwa.

W chwili obecnej czeka nas remont, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku o pow. 309,55 m2, który przeznaczymy na Małą Akademię Życia.  Na ten cel potrzebujemy ok. 482057,43zł.

Formy działalności Małej Akademii Życia dostepne w zakładce http://www.fpd.org.pl/pl/wioska-dziecieca/formy-dzialalnosci


Realizacja naszych działań jest możliwa dzięki pomocy ofiarodawców. Bardzo prosimy o wsparcie.

WESPRZYJ:

1% podatku dochodowego - KRS 0000117587

Wpłata indywidualna - nr konta 83 1240 2324 1111 0000 3323 0456

Darowizna rzeczowa - m.in.  materiały i elementy wyposażenia pomieszczeń do warsztatów: artystycznych, rękodzieła, rzeźbiarstwa oraz sal: sportowej, naukowej, rehabilitacyjnej

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 886 121 202 lub kontakt@fpd.org.pl

Dotychczas, dzięki pomocy Darczyńców, udało nam się wybudować i w pełni wyposażyć dwa z sześciu jednorodzinnych domów dziecka. OGROMNIE DZIĘKUJEMY!

Mała Akademia Życia - stan obecny


Mała Akademia Życia - po remoncie


Wioska Dzięceca widok ogólny


Pomagają nam