Nasze akcje

Zostań rodziną zastępczą - Opis akcji

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie poszukują rodziców chcących prowadzić rodzinne domy dziecka do dwóch wybudowanych domów w Wiosce Dziecięcej NASZ DOM w Brzozowie.

Poszukujemy osób lub rodzin, wrażliwych na krzywdę dzieci, mających otwarte serca na pomoc dzieciom, chcących podzielić się miłością z dziećmi, które z jakichś względów miłości rodziców nie doświadczyły. Kandydaci muszą również spełniać wymogi formalne, które wynikają z ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

Kandydaci powinni:

  • dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny
  • na podstawie badań lekarskich są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • zapewniają odpowiednie warunki bytowe

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z PCPR w Brzozowie przy ul. 3 Maja 51, II piętro, pokój 33, tel. (013) 434 20 45, e – mail: pcpr@powiatbrzozow.pl, www.pcprbrzozow.pl. Informacji udziela również Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie przy ul. Kościuszki 23, tel. 886 121 202, e-mail: kontakt@fpd.org.pl, www.fpd.org.pl.

Pomagają nam