Nasze akcje

Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem - Opis akcji

Celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie funduszy na rzecz najbardziej potrzebujących czy chorych dzieci z gminy Brzozów. Wolontariusze - uczniowie szkół z Brzozowa i okolic - kwestują z puszkami i proszą o datki. Akcji towarzyszą też koncety charytatywne i inne wydarzenia. Akcja pobudza wrażliwość społeczną na krzywdę i choroby. 

Dzięki ofiarności darczyńców w trakcie Tygodnia Solidarności szkoły mogą pokryć koszty m.in:

  • podręczników i artykułów szkolnych, 

  • odzieży, obuwia, żywności, 

  • wyjazdów i wycieczek klasowych, szkolnych, 

  • środków chemicznych, niezbędnych leków,

  •  leczenia i sprzętu rehabilitacyjnego, 

  • dodatkowych zajęć wspomagających rozwój, zainteresowania i talenty

  •  oraz koszty dojazdu do szkoły, poradni specjalistycznych czy na dodatkowe zajęcia.

Pomagają nam