Nasze akcje

Warsztaty Małej Akademii Życia - Opis akcji

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ DO UCZESTNICTWA W WARSZTATACH W MAŁEJ AKADEMII ŻYCIA

 • Pracownia artystyczno-rzemieślnicza:
  - warsztaty w ramach międzynarodowego programu „Erasmus +” i grupy TEN Sing Polska: wokalno-instrumentalne, teatralne, taneczne, fotograficzne, rysunek, kreatywność
  - cykliczne warsztaty zapoznające z dawnym rzemiosłem
 • Pracownia kulinarno-ekologiczna:
  m.in. dietetyka, kosmetyka naturalna
 • Pracownia sportowa:
  treningi i aktywności na świeżym powietrzu
 • Pracownia naukowa:
  m.in. robotyka i programowanie, historia i archeologia
 • Pracownia terapeutyczno- wyrównawcza:
  pomoc psychologiczna, pedagogiczna, pomoc w nauce
 • Pracownia rozwoju wolontariatu:
  wolontariat i liderowanie, organizowanie inicjatyw lokalnych i warsztatów dla dzieci ze społeczności lokalnej

W zależności od tematyki, rodzaju warsztatu, osób zaangażowanych i aktualnych możliwości dofinansowania, warsztaty prowadzone są:

 • bezpłatnie (100 % kosztów pokrywa Fundacja)
 • za opłatą wynoszącą część kosztów przypadających na jednego uczestnika (pozostałe koszty pokrywa Fundacja)
 • w 100% pokryte przez uczestników

Wybrane warsztaty prowadzone są w j. angielskim.

Grupy wiekowe:

 1. Akademia Kreatywnego Rozwoju – mini – 6 do 10 lat
 2. Akademia Kreatywnego Rozwoju – 10 do 13 lat
 3. Młodzieżowa Rada Fundacji – 14 do 17 lat

To, co wyróżnia naszą Fundację w działaniach na rzecz dzieci i młodzieży to indywidulane podejście, praca metodami edukacji nieformalnej w rodzinnej i przyjaznej atmosferze, w małych grupach projektowych.

Ważnym aspektem pracy Fundacji jest budzenie wrażliwości społecznej na ubóstwo, niepełnosprawność oraz kształtowanie postaw zaangażowania, niesienia bezinteresownej pomocy oraz angażowania się w działalność charytatywną.

Nabór i informacje - na bieżąco pod nr tel. 886 121 202, e-mail: kontakt@fpd.org.pl

Miejsce realizacji warsztatów:

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak
ul. Legionistów 20, Brzozów (Wioska Dziecięca NASZ DOM)
Nasze obiekty dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Pomagają nam