Aktualności

Aktualności

01.02.2021
Upowszechnianie rezultatów wymiany młodzieży

Od września do grudnia 2020 r. nasi partnerzy, jak i my, prezentowaliśmy w swoich lokalnych społecznościach efekty pracy z wymiany młodzieży „Helping Hand, Soothing Voice”, która odbyła się w lipcu ub.r. w Brzozowie. Przygotowaliśmy warsztaty na temat wolontariatu dla naszych kolegów i koleżanek ze szkół, grup nieformalnych. Mimo pandemii, udało nam się przeprowadzić kilka spotkań oraz przekazać do szkół i liderów lokalnych materiały promocyjne projektu.

Projekt „Helping Hand, Soothing Voice” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

25.01.2021
Relacja filmowa z wymiany młodzieży „Helping Hand, Soothing Voice”

Dobiega końca realizacja naszego projektu „Helping Hand, Soothing Voice”, którego celem była promocja i rozwój wolontariatu artystycznego.

Głównym działaniem projektu była ośmiodniowa wymiana młodzieży, która odbyła się na wakacjach ubiegłego roku w Brzozowie w Ośrodku Edukacyjno-Warsztatowym Nasz Dom.  W wymianie brała udział nasza młodzież należąca do grupy Ten Sing Polska oraz nasi partnerzy - młodzież z organizacji YMCA DAP z Czech oraz młodzież z organizacji VŠĮ IUVENIS ANIMUS z Litwy.

11.01.2021
Podsumowanie roku 2020

Ten rok był dla nas wszystkich niewątpliwie trudny, różny od poprzednich. Pandemia, która nas dotknęła zmieniła świat, przewartościowała życie. Być może ktoś stracił bliskich, pracę, ucierpiał na zdrowiu. Mamy jednak ogromną nadzieję, że doświadczenia ostatniego roku tylko nas umocniły i obrócą się w coś bardzo dobrego. W naszej Fundacji, mimo ograniczeń, działaliśmy dalej, nie zrażając się, pełni energii i nadziei.

21.12.2020
Międzynarodowy program TENSing - „Beyond the Horizon”

Ważnym aspektem działań naszej Fundacji jest rozwój pasji i zainteresowań naszych podopiecznych, młodych, uzdolnionych uczestników warsztatów i programów artystycznych oraz rozwój wolontariatu.
Jednym z takich programów jest międzynarodowy TENSing, wywodzący się z chrześcijańskiej organizacji YMCA, która swe początki ma w Norwegii. TENSing jest programem opartym na wolontariacie i skupiającym młodzież uzdolnioną muzycznie z całej Europy. Główne gałęzie aktywności to: muzyka, teatr, taniec. Polska grupa TENSing, wywodzi się z naszej społeczności i jest pod opieką naszej Fundacji. Uczestniczyła już w kilku międzynarodowych wydarzeniach.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszej grupy i pragniemy w jednym z obszarów aktywności Fundacji nadal rozwijać program TENSing. Współpracujemy z grupami z YMCA DAP w Czechach, gdzie byliśmy kilka razy, a m.in. na Litwie, Ukrainie, Węgrzech i w Rumunii chcemy zaszczepić ideę TENSing wśród młodzieży, odwiedzając te kraje z warsztatami i programem artystycznym, oferując także pomoc rzeczową i edukacyjną. Kraje, które jeszcze planujemy dołaczyć do naszej działalności artystycznej i wolontariackiej są to:  bardzo potrzebująca pomocy Białoruś, a w dalszej przyszłości również Kazachstan.

01.10.2020
Nowy projekt

Z początkiem września rozpoczęły się działania w ramach projektu : NA ZIELONEJ ŚCIEŻCE.
Projekt zakłada stworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej. Na terenie Wioski Dziecięcej stanęła już drewniana altanka, zamontowane zostaną również edukacyjne tablice ekologiczne zaprojektowane przez Nadleśnictwo Brzozów. Kolejnym etapem jest cykl warsztatów dla 20 dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologicznej: recykling, krawiectwo w duchu "Zero Waste" - przerabianie starych, zniszczonych ubrań, dekoracje toreb na zakupy wielokrotnego użytku. W okresie wiosennym zostaną zrealizowane różne aktywności na świeżym powietrzu - sadzenie warzyw i ziół w mini ogródku, obserwowanie przyrody, nauka parzenia herbat ziołowych. Wybrane zajęcia prowadzić będą wykładowcy i studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Krosna.
Uczestnicy projektu wzięli już udział w pierwszych zajęciach z dietetykiem z zakresu zdrowego odżywiania się i stylu życia. Projekt ma na celu budzenie świadomości ekologicznej w każdej dziedzinie życia i stworzenie miejsca edukacji ekologicznej, spędzania czasu wolnego w przestrzeni lokalnej.

Projekt dofinansowany w ramach programu Moje miejsce na ziemi ze środków Fundacji Orlen

Pomagają nam