O Fundacji

Międzynarodowy program TENSing - „Beyond the Horizon”

Ważnym aspektem działań naszej Fundacji jest rozwój pasji i zainteresowań naszych podopiecznych, młodych, uzdolnionych uczestników warsztatów i programów artystycznych oraz rozwój wolontariatu.
Jednym z takich programów jest międzynarodowy TENSing, wywodzący się z chrześcijańskiej organizacji YMCA, która swe początki ma w Norwegii. TENSing jest programem opartym na wolontariacie i skupiającym młodzież uzdolnioną muzycznie z całej Europy. Główne gałęzie aktywności to: muzyka, teatr, taniec. Polska grupa TENSing, wywodzi się z naszej społeczności i jest pod opieką naszej Fundacji. Uczestniczyła już w kilku międzynarodowych wydarzeniach.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszej grupy i pragniemy w jednym z obszarów aktywności Fundacji nadal rozwijać program TENSing. Współpracujemy z grupami z YMCA DAP w Czechach, gdzie byliśmy kilka razy, a m.in. na Litwie, Ukrainie, Węgrzech i w Rumunii chcemy zaszczepić ideę TENSing wśród młodzieży, odwiedzając te kraje z warsztatami i programem artystycznym, oferując także pomoc rzeczową i edukacyjną. Kraje, które jeszcze planujemy dołaczyć do naszej działalności artystycznej i wolontariackiej są to:  bardzo potrzebująca pomocy Białoruś, a w dalszej przyszłości również Kazachstan.


W kraju, jaki i za granicą chcemy zaszczepiać i rozwijać w młodzieży pasję do muzyki, teatru, tańca oraz krzewić wartości chrześcijańskie. Zamierzamy wspierać młodzież w pokonywaniu barier, w wychodzeniu „poza horyzont” swoich słabości, obaw, ograniczeń, zarówno w naszej społeczności, kraju, ale też w innych częściach świata. Widzimy postępy członków naszej grupy oraz młodzieży zaangażowanej m.in. z Czech, Litwy i Ukrainy, rozwój ich zdolności artystycznych, kompetencji społecznych i językowych oraz przełamywanie barier powstałych w wyniku zagrożenia wykluczeniem, biedą, chorobą. Bardzo ważna jest kontynuacja tych działań. Obecnie nie stać nas jednak na to, a niewielki budżet, który mamy na ten cel, pozyskaliśmy z darowizn.

Jesteśmy dopiero na początku drogi, widzimy pierwsze efekty i bardzo wierzymy, dzięki Państwa wsparciu będziemy dalej rozwijać nasze działania w kierunku międzynarodowych programów artystycznych. Mając zaledwie „parę złotych”, pasję, entuzjazm, którym zaraziła nas młodzież, rozpoczęliśmy przygotowania do stworzenia własnego amatorskiego pomieszczenia do nagrań z adoptowanego pokoju parterowego w tzw. Małej Akademii Życia. Zaprosiliśmy osoby, które merytorycznie nam pomagają w organizacji i będą charytatywnie w tym mini-studiu pracować. Mamy też osoby, które chętnie pomogą nam we wszystkich pracach w pomieszczeniu. Za darmo pozyskaliśmy materiał do wygłuszenia pomieszczenia, upusty i rabaty na część sprzętu do nagrywania oraz dostaniemy od ludzi dobrego serca kilka instrumentów muzycznych. W powstającym mini-studiu, będziemy mogli nagrywać swój materiał i promować młodych, uzdolnionych ludzi, tworzyć programy artystyczne do międzynarodowych wydarzeń wspólnie z młodzieżą z regionu i gośćmi z za granicy.Przy naszej Fundacji konieczne jest stworzenie bazy do rozwoju programu m.in.:
- ukończenie i rozwój pomieszczenia do nagrań.
- rozwój wolontariatu międzynarodowego w naszej Fundacji - abyśmy mogli nadal gościć u siebie młodzież z innych krajów, wolontariuszy z różnych części świata, zwłaszcza z krajów biednych, m.in. w ramach obozów artystycznych.
- uczestnictwo w festiwalach międzynarodowych, promocja naszego kraju, ale też poznawanie innych kultur, młodzieży z różnych części świata i inspirowanie się nimi.

Przekaż darowiznę:
- na nr konta 83 1240 2324 1111 0000 3323 0456 z dopiskiem Ten Sing
- na siepomaga.pl - www.siepomaga.pl/fpd
- na naszej stronie – www.fpd.org.pl klikając PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
- przekazując 1% podatku dochodowego NR KRS 0000117587 cel szczegółowy Ten Sing
Bardzo serdecznie dziękujemy!!

Galeria zdjęć

Pomagają nam