O Fundacji

Nowy projekt

Z początkiem września rozpoczęły się działania w ramach projektu : NA ZIELONEJ ŚCIEŻCE.
Projekt zakłada stworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej. Na terenie Wioski Dziecięcej stanęła już drewniana altanka, zamontowane zostaną również edukacyjne tablice ekologiczne zaprojektowane przez Nadleśnictwo Brzozów. Kolejnym etapem jest cykl warsztatów dla 20 dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologicznej: recykling, krawiectwo w duchu "Zero Waste" - przerabianie starych, zniszczonych ubrań, dekoracje toreb na zakupy wielokrotnego użytku. W okresie wiosennym zostaną zrealizowane różne aktywności na świeżym powietrzu - sadzenie warzyw i ziół w mini ogródku, obserwowanie przyrody, nauka parzenia herbat ziołowych. Wybrane zajęcia prowadzić będą wykładowcy i studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Krosna.
Uczestnicy projektu wzięli już udział w pierwszych zajęciach z dietetykiem z zakresu zdrowego odżywiania się i stylu życia. Projekt ma na celu budzenie świadomości ekologicznej w każdej dziedzinie życia i stworzenie miejsca edukacji ekologicznej, spędzania czasu wolnego w przestrzeni lokalnej.

Projekt dofinansowany w ramach programu Moje miejsce na ziemi ze środków Fundacji Orlen

Galeria zdjęć

Pomagają nam