O Fundacji

Podsumowanie projektu "Na zielonej ścieżce"

Z końcem czerwca zakończyliśmy realizację projektu pn. Na zielonej ścieżce, dofinansowanego ze środków Fundacji Orlen w ramach programu Moje miejsce na ziemi.

Na terenie Wioski Dziecięcej powstała edukacyjna ścieżka ekologiczna z altanką i tablicami edukacyjnymi. Jest to wspaniałe zaplecze do edukacji ekologicznej wykorzystującej metody edukacji nieformalnej oraz spędzania czasu wolnego w przestrzeni lokalnej. Kolejnym etapem były różne aktywności na świeżym powietrzu oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży związane zdrowym stylem życia, odżywianiem.

Projekt miał na celu budzenie świadomości ekologicznej w każdej dziedzinie życia od najmłodszych lat, zbudowanie świadomości społecznej na rzecz zrównoważonego rozwoju i poszanowania zasobów natury.

Galeria zdjęć

Pomagają nam