Aktualności

Aktualności

31.07.2018
Jesteśmy dziećmi i młodzieżą na 5+

Projekt „Młodzież na 5+”, którego jesteśmy beneficjentami rozpoczął się niedawno, czyli na początku czerwca, ale zdążyliśmy już zrealizować kilka ważnych działań. 

25.07.2018
ZDROWIE - relacja z działań projektowych

W ramach projektu ZDROWIE, odbył się cykl warsztatów teoretycznych z dietetykiem oraz z psychologiem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. Zajęcia odbywały się w Wiosce Dziecięcej. Na warsztatach z dietetykiem dzieci tworzyły piramidy żywności, co uświadomiło najczęstsze błędy żywieniowe i ich następstwa. Na spotkaniu z rodzicami dietetyk zwracał uwagę jak dbać o urozmaicenie posiłków, tak aby codziennie dostarczyć dzieciom wszystkich potrzebnych składników odżywczych do prawidłowego rozwoju.

08.07.2018
Międzynarodowy tydzień w Fundacji Pomocy Dzieciom

W ubiegłym tygodniu Fundacja Pomocy Dzieciom gościła dwóch wolontariuszy międzynarodowej organizacji AIESEC. Byli to Rico z Hongkongu i Priyansh z Indii. 

14.06.2018
Projekt TWÓRCZE WAKACJE ED. III

Głównym celem projektu jest profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w obszarze uzależnień, jak również rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży. Będzie to realizowane poprzez organizację:

- warsztatów teatralnych - przygotowywanie przedstawienia z użyciem pacynek, wycieczka do profesjonalnego teatru - Teatru Maska do Rzeszowa

- warsztatów plastycznych - własnoręczne wykonywanie pacynek, scenografii i rekwizytów potrzebnych do przedstawienia,

- warsztatów muzycznych - doskonalenie techniki posługiwania się głosem, prawidłowej wymowy i emisji, a także elementy rytmiki, śpiewu

- warsztatów psychologicznych – zajęcia profilaktyczne i edukacyjne prowadzone przez psychologa.

12.06.2018
Projekt MŁODZIEŻ NA 5+

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno- obywatelskiej oraz kształtowanie kompetencji, umiejętności i postaw niezbędnych dla tej aktywności wśród grupy dzieci ze szkół podstawowych i grupy młodzieży z ze szkół średnich z Brzozowa. Beneficjentami projektu są dzieci w wieku od 10 do 13 roku ż. oraz młodzież w wieku do 14 do 18 r.ż. Projekt realizowany jest w okresie od 1.06. 2018 do 31.12.2019

Projekt jest pomysłem członków Młodzieżowej Rady Fundacji (MRF) oraz rozszerzeniem i kontynuacją projektu dofinansowanego z FIO "Aktywna młodzież sposobem na aktywne społeczeństwo" (z 2016/2017 roku).

 

10.06.2018
Projekt ZDROWIE

Projekt zakłada przygotowanie i przeprowadzenie zajęć związanych ze zdrowym trybem życia - zdrowym odżywianiem, radzeniem sobie ze stresem, emocjami i aktywnością fizyczną dla dzieci i młodzieży- podopiecznych Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak. Projekt rozpoczął się w maju i trwał będzie do końca wakacji.

Pomagają nam