O Fundacji

Projekt MŁODZIEŻ NA 5+

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno- obywatelskiej oraz kształtowanie kompetencji, umiejętności i postaw niezbędnych dla tej aktywności wśród grupy dzieci ze szkół podstawowych i grupy młodzieży z ze szkół średnich z Brzozowa. Beneficjentami projektu są dzieci w wieku od 10 do 13 roku ż. oraz młodzież w wieku do 14 do 18 r.ż. Projekt realizowany jest w okresie od 1.06. 2018 do 31.12.2019

Projekt jest pomysłem członków Młodzieżowej Rady Fundacji (MRF) oraz rozszerzeniem i kontynuacją projektu dofinansowanego z FIO "Aktywna młodzież sposobem na aktywne społeczeństwo" (z 2016/2017 roku).

1. Młodzież zostanie włączona do Młodzieżowej Rady Fundacji, w ramach której będą odbywały się zajęcia przygotowujące do roli liderów - wolontariuszy, aktywnie zaangażowanych w działania fundacji, działających na rzecz lokalnej społeczności. Młodzież będzie uczestniczyć w warsztatach dotyczących wolontariatu, przedsiębiorczości, edukacji obywatelskiej

2. Dla dzieci powstanie Akademia Kreatywnego Rozwoju w ramach której dzieci będą miały różne zajęcia kształtujące cechy osobowości i postawy sprzyjające większej aktywności społecznej i obywatelskiej, a także zajęcia edukacyjne, socjoterapeutyczne, rozwojowe, artystyczne: teatr, śpiew, taniec, fotografia, zajęcia rekreacyjno - sportowe dotyczące zdrowego stylu, zajęcia z przedsiębiorczości, robotyki, informatyki, astronomiczne, matematyczno - fizyczne.
3. Dzieci i młodzież będą uczestniczyć w działaniach obywatelskich i patriotycznych w swoich szkołach np. włączenie się w organizację obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości,
4. Zostaną zorganizowane imprezy integracyjne, promujące wolontariat, ( m.in. Dzień Dziecka, Spotkanie Mikołajkowe),

5. Będą miały miejsce wizyty studyjne w instytucjach publicznych i spotkania z przedstawicielami samorządów
7. Wyjazdy edukacyjno- kulturalno- integracyjne: Centrum Kopernik, Ogród Sensoryczny w Muszynie, Teatr Maska w Rzeszowie

Warsztaty będą prowadzone metodami aktywnymi i nieformalnymi. Większość zajęć będzie odbywała się w Wiosce Dziecięcej w Brzozowie.

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 

Galeria zdjęć

Pomagają nam