O Fundacji

Projekt TWÓRCZE WAKACJE ED. III

Głównym celem projektu jest profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w obszarze uzależnień, jak również rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży. Będzie to realizowane poprzez organizację:

  • warsztatów teatralnych - przygotowywanie przedstawienia z użyciem pacynek, wycieczka do profesjonalnego teatru - Teatru Maska do Rzeszowa
  • warsztatów plastycznych - własnoręczne wykonywanie pacynek, scenografii i rekwizytów potrzebnych do przedstawienia,
  • warsztatów muzycznych - doskonalenie techniki posługiwania się głosem, prawidłowej wymowy i emisji, a także elementy rytmiki, śpiewu
  • warsztatów psychologicznych – zajęcia profilaktyczne i edukacyjne prowadzone przez psychologa.

 

Uczestnikami programu są podopieczni Fundacji – 15-cioro dzieci i młodzież w wieku 8-16 lat, którzy zamieszkują Gminę Brzozów. Uczestnikami będą również rodziny dzieci biorących udział w projekcie. Projekt zapewni dzieciom wielokierunkowość pozytywnych oddziaływań: uaktywnią wyobraźnię, ukształtują zdolność autoprezentacji oraz swoją indywidualność, rozwiną zdolności manualne, a poprzez wspólne przygotowywanie przedstawienia nauczą się także współpracy w grupie. Zabawa w teatr pozwoli oderwać się od problemów dnia codziennego i przenieść na chwilę w zupełnie inną, niezwykłą rzeczywistość, gdzie każdy może stać się dzielnym odkrywcą, nieustraszonym rycerzem czy księżniczką. Zajęcia będą miały charakter edukacyjny, profilaktyczny i terapeutyczny. Pobudzą dzieci do ruchu, aktywnego spędzania czasu, jako sposób na rozładowanie energii, stresu, czy złych emocji. Rodzice będą mieli możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej podczas dyżuru psychologa. Zajęcia będą się odbywały w Wiosce Dziecięcej w Brzozowie (ul. Legionistów 20A). Projekt rozpoczał się 11 czerwca i będzie trwał do końca wakacji.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Brzozów

Galeria zdjęć

Pomagają nam