O Fundacji

„Save our planet” - warsztaty dla dzieci

Warsztaty ekologiczne zostały przeprowadzone dla podopiecznych Fundacji Pomocy Dzieciom przez Młodzieżową Radę Fundacji oraz uczestniczki projektu międzynarodowego pt. „Save our planet”dofinansowanego z Programu Erasmus+ w ramach upowszechniania rezultatów i przekazywania nabytej wiedzy i umiejętności. Warsztaty obejmowały tematykę ekologii i zdrowego stylu życia. Prowadzące korzystały z samodzielnie wykonanych plakatów dotyczących różnych zagadnień ekologicznych i związanych ze zdrowym stylem życia oraz z komiksu do nauczania ekologii. Materiały te zostały wypracowane podczas wymiany młodzieży polsko - słowackiej w Poronienie pod koniec października 2017 roku. Prowadzące przygotowały również prezentację dla dzieci oraz gry i zabawy korzystając ze swoich doświadczeń zdobytych podczas wymiany oraz z metod edukacji nieformalnej.

Galeria zdjęć

Pomagają nam