O Fundacji

Lokalny Konkurs Stypendialny „Agrafka Agory” – podsumowanie III edycji

„Agrafka Agory” – Lokalny Konkurs Stypendialny jako projekt partnerski programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory realizowany był w roku akademickim 2016/2017 przez Fundację Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak. Była to III edycja Konkursu w naszej Fundacji.

„Agrafka Agory” ma na celu pomoc osobom młodym, zdolnym, pochodzącym z rodzin ubogich w podjęciu i kontynuowaniu nauki na studiach wyższych, wspieranie w rozwoju zainteresowań oraz wzrost zaangażowania społecznego wśród studentów. Konkurs stypendialny służy również rozwojowi idei stypendiów w Polsce.

W tym roku akademickim z pomocy skorzystało trzech młodych ludzi: Weronika – studentka farmacji na Uniwersytecie Śląskim, Beata - studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Dawid – student kierunku górnictwo i geologia na krakowskim AGH.

Nasi stypendyści angażowali się również w działalność wolontariacką Fundacji, brali udział w różnorodnych warsztatach i wykładach specjalistów poszerzających ich wiedzę.

We wszystkich edycjach konkursu z pomocy skorzystało dwanaścioro studentów z uczelni wyższych w Rzeszowie, Krakowie, Lublinie i Sosnowcu.

Cieszymy się, że możemy wspierać zdolną młodzież z naszego powiatu, która chce się rozwijać. Doceniamy ich trud i dziękujemy za zaangażowanie w działania naszej Fundacji. Dziękujemy Partnerom konkursu, dzięki którym udało nam się uruchomić kolejną edycję.

Partnerzy III edycji Konkursu: Wicket Software Kraków, Terenowy Zespół Projektowy Brzozów, BM Global Brzozów, Multi Stone Jasienica Rosielna, Motores Rzeszów, PSB Eleo-Budmax Brzozów, infopodkarpacie.pl, Brzozowska Gazeta Powiatowa.

Galeria zdjęć

Pomagają nam