O Fundacji

WARSZTATY CERAMICZNE

W listopadzie młodsi uczestnicy projektu pn. Aktywna młodzież sposobem na aktywne społeczeństwo wzięli udział w warsztatach garncarskich. Dzieci tworzyły różne postacie, przedmioty codziennego użytku tj. miski, dzwonki, świeczniki, wykonywali odlewy i malowali. Udział umożliwił poznanie technik artystycznych należących do tzw. zawodów ginących, a związanych z historią regionu. Warsztaty odbyły się w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Starej Wsi, który posiada odpowiednie zaplecze techniczne np. piec do wypału ceramiki, różne narzędzia do pracy. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem uczestników i miało na celu pobudzenie kreatywności dzieci, rozwój psychospołeczny, rozwój zainteresowań, integrację, zabawę, ćwiczenie wytrwałości w dążeniu do celu, możliwość osiągnięcia sukcesu.

Galeria zdjęć

Pomagają nam