Aktualności

Aktualności

28.02.2018
Spotkanie z przyszłymi partnerami

Spotkanie dotyczyło wdrażania metod edukacji nieformalnej w szkołach i w trakcie zajęć edukacyjnych w Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak. Prelegentami byli panowie Piotr Bożek i Rafał Kowalczyk.

27.02.2018
Plakat promujący Save our Planet

Zapraszamy do rozpowszechniania działań i rezultatów projektu Save our Planet oraz do włączenia się w działania Fundacji 

14.02.2018
Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rusza z kolejną, ósmą już, rekrutacją do programu „Marzenie o Nauce”. Wniosek zgłoszeniowy I fazy rekrutacji należy wypełnić online w terminie od 15 lutego do 31 marca 2018 roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 15 kwietnia 2018 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji 15 czerwca 2018 roku.
Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www.efc.edu.pl).
W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.
Wszystkim Kandydatom życzymy powodzenia!

12.02.2018
Komiks promujący projekt Save our Planet

Zachecamy do zapoznania się z komiksami do nauczania ekologii, które zostały opracowane przez młodzież podczas wymiany polsko - słowackiej w Poroninie w ramach projektu Save our Planet realizowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna.

11.02.2018
Podsumowanie projektu Save our Planet

Save our planet to projekt  polsko- słowacki realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna przez Fundację Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak z Brzozowa w partnerstwie ze Szkołą Średnią im. Andy Warhola w Medzilaborcach na Słowacji w dniach od 19.09.2017 do 18.01.2018 roku. Głównym działaniem projektu była trwająca 9 dni mobilność edukacyjna w Poroninie, w trakcie której grupa 20 uczniów z Polski i Słowacji zwiększała swoją wiedzę i umiejętności ekologiczne z wykorzystaniem metod edukacji nieformalnej.

22.01.2018
Warsztaty na temat ochrony przyrody w ramach projektu Save our planet

W dniu 20.01.018r. odbyły się trzeci już zajęcia warsztatowe dla podopiecznych Fundacji Pomocy Dzieciom przeprowadzone przez uczestniczki międzynarodowego projektu pt. Save our planet realizowanego z funduszy programu Erasmus+ w ramach upowszechniania rezultatów oraz przekazywania nabytej wiedzy i umiejętności. Tematem tych warsztatów była ochrona środowiska przyrodniczego.

Pomagają nam