O Fundacji

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedmiot zamówienia roboty budowlane 

Tryb zamówienia przetarg nieograniczony

Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu 

Ogłaszający

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

Województwo

podkarpackie 

Miasto

36-200 Brzozów

Ulica

Kościuszki 23

 

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie, ul Kościuszki 23 , ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych na terenie Wioski Dziecięcej położonej w Brzozowie przy ul. Legionistów  20 , polegających na termomodernizacji  budynku edukacyjno-warsztatowego tzw. Małej Akademii Życia..

Podstawowe zakresy robót:

docieplenie styropianem powierzchni ścian zewnętrznych ok. 227 m2,

modernizacja podłogi na gruncie ok 80 m2

docieplenie ścian fundamentowych ok. 30 m2

wymiana stolarki zewnętrznej drzwiowej ok. 8 m2

wymiana stolarki zewnętrznej okiennej ok 30 m2

wykonanie nowego źródła ciepła – piec kondensacyjny 24 kW

przebudowa instalacji co stalowej wysokopojemnościowej na niskopojemnościową z grzejnikami płytowymi stalowymi z zaworami termostatycznymi szt.33

wykonanie nowej instalacji c.w.u. Na bazie wymiennika ciepła o poj. 150 l.

Wymagany termin wykonania robót: 30 września 2018 r.

Oferty należy składać drogą meilową na adres kontakt@fpd.org.pl z dopiskiem w tytule przetarg

do dnia 26 czerwca 2017 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 czerwca 2017 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zarządu Fundacji ul. Kościuszki 23, 36-200 Brzozów.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia można się zgłaszać do siedziby Fundacji Brzozów, Ul. Legionistów 23, tel. 13 434 40 20 wew.30

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.

Galeria zdjęć

Pomagają nam