Aktualności

Aktualności

04.11.2016
WARSZTATY WIKLINIARSKIE

W ramach projekt pn. Aktywna młodzież sposobem na aktywne społeczeństwo uczestnicy Akademii Kreatywnego Rozwoju brali udział w warsztatach wikliniarskich, na których uczyli się wyplatać różne przedmioty tj. koszyki, flakony, anioły, zawieszki.

18.10.2016
Wyprawka szkolna rozdana

W tym roku przygotowaliśmy wyprawkę szkolną dla 19 dzieci – podopiecznych Fundacji, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Brzozowie, na łączną sumę 2 842,21 . Udało się to nam dzięki ofiarności pracowników Firmy Raiffeisen-Leasing Polska S.A. oraz p. Zbigniewa Owsianego - właściciela Zielonej Oazy.

Duże wsparcie otrzymaliśmy również od Nowożeńców Marty i Krzysztofa, którzy zamiast kwiatów poprosili swoich gości o podarowanie artykułów szkolnych dla potrzebujących dzieci.
W plecakach, które otrzymały dzieci znalazły się m.in.: zeszyty, bloki rysunkowe, techniczne, farby, piórniki, przybory do pisania, rysowania.

Składamy serdeczne podziękowania naszym Darczyńcom.

Dziękujemy również wolontariuszom: Beacie Szostak, Natalii Szałajko, Kamilowi Szałajko za pomoc w przygotowaniu i rozdysponowaniu wyprawki.

 

14.10.2016
Aktywna młodzież sposobem na aktywne społeczeństwo - nasze działania

W ramach projektu pn. Aktywna młodzież sposobem na aktywne społeczeństwo, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich rozpoczęliśmy szereg działań aktywizujących pod względem społeczno-obywatelskim dla dzieci w wieku od 11 do 13 roku ż. ze Szkoły Podstawowej oraz młodzieży w wieku do 16 do 18 r.ż ze szkół średnich z Brzozowa.

Dla młodzieży powstała Młodzieżowa Rada Fundacji, w ramach której będą odbywały się zajęcia przygotowujące młodzież do roli liderów - wolontariuszy, aktywnie zaangażowanych w działania Fundacji na rzecz lokalnej społeczności.

Dla dzieci powstała Akademia Kreatywnego Rozwoju, w ramach której dzieci będą miały różne zajęcia kształtujące cechy osobowości (pozytywna samoocena, wytrwałość, itd.) i postawy sprzyjające większej aktywności społecznej i obywatelskiej, a także zapoznają się z technikami artystycznymi należącymi do tzw. zawodów ginących.

28.09.2016
III edycja Agrafki Agory - stypendia rozdane

20.09.2016 Wiceprezes Fundacji, Bożena Bieńczak, wręczyła oficjalnie stypendia wybranym w konkursie stypendystom. Wybrani stypendyści, to młodzi ludzie, pełni entuzjazmu i zapału do zdobywania wiedzy. W poprzednim roku osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz byli zaangażowani w różnego rodzaju działalność charytatywną. To także laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych. Jesteśmy ogromnie dumni, że możemy wspierać tak ambitną i zdolną młodzież z naszego powiatu. Sami stypendyści zadeklarowali współpracę z naszą Fundacją i wszyscy zgodzili się zostać Ambasadorami Konkursu. Życzymy im dużo sukcesów w nauce i otwartości na drugiego człowieka w nowym roku akademickim.

20.09.2016
Ogłoszenie wyników Agrafki Agory – Lokalnego Konkursu Stypendialnego 2016

W dniu dzisiejszym zewnętrzna Komisja Stypendialna powołana z lokalnej społeczności w składzie: Marta Płońska, Beata Mrozek, Agnieszka Sabat, wyłoniła spośród kandydatów trzech, którzy otrzymają stypendia w ramach „Agrafki Agory – Lokalnego Konkursu Stypendialnego.

Stypendium otrzymują:
1. Beata Szostak - I rok, II stopnia, filologia polska, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
2. Weronika Nogaj – I rok, farmacja, Śląski Uniwersytet Medyczny w Sosnowcu
3. Dawid Czuba – I rok, II stopnia, geologia naftowa, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

Gratulujemy stypendystom otrzymania stypendiów oraz wszystkim kandydatom za ich osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie społeczne i jednocześnie życzymy wielu sukcesów i wytrwałości w nauce.

13.09.2016
Aktywna młodzież sposobem na aktywne społeczeństwo

Z dn. 15.08.2016 rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Aktywna młodzież sposobem na aktywne społeczeństwo” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w partnerstwie z Gminą Brzozów.

Pomagają nam