O Fundacji

Aktywna młodzież sposobem na aktywne społeczeństwo

Z dn. 15.08.2016 rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Aktywna młodzież sposobem na aktywne społeczeństwo” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w partnerstwie z Gminą Brzozów.

Galeria zdjęć

Pomagają nam