O Fundacji

Aktywna młodzież sposobem na aktywne społeczeństwo - nasze działania

W ramach projektu pn. Aktywna młodzież sposobem na aktywne społeczeństwo, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich rozpoczęliśmy szereg działań aktywizujących pod względem społeczno-obywatelskim dla dzieci w wieku od 11 do 13 roku ż. ze Szkoły Podstawowej oraz młodzieży w wieku do 16 do 18 r.ż ze szkół średnich z Brzozowa.

Dla młodzieży powstała Młodzieżowa Rada Fundacji, w ramach której będą odbywały się zajęcia przygotowujące młodzież do roli liderów - wolontariuszy, aktywnie zaangażowanych w działania Fundacji na rzecz lokalnej społeczności.

Dla dzieci powstała Akademia Kreatywnego Rozwoju, w ramach której dzieci będą miały różne zajęcia kształtujące cechy osobowości (pozytywna samoocena, wytrwałość, itd.) i postawy sprzyjające większej aktywności społecznej i obywatelskiej, a także zapoznają się z technikami artystycznymi należącymi do tzw. zawodów ginących.

Zostaną zorganizowane 3 wycieczki mające na celu poznanie lokalnej historii, kultury regionu, integrację, kształtowanie pozytywnych postaw, pobudzanie do współpracy. Odbędzie się spotkanie wigilijno-mikołajkowe dla beneficjentów projektu, podopiecznych fundacji i dla rodziców mające na celu integrację oraz kształtowanie postaw prospołecznych w beneficjentach projektu i zwiększanie umiejętności odnośnie pracy na rzecz innych. Liderzy i dzieci zostaną zaangażowani w zbiórkę pieniędzy dla ubogich dzieci w ramach Tygodnia Solidarności z Ubogim Dzieckiem - cykliczną akcją Fundacji dla dzieci ubogich. Dzieci będą brały udział w zajęciach aktywizujących pod względem obywatelskim, które będą animowane przez liderów oraz wolontariusza Fundacji. Zostanie zorganizowany piknik z okazji dnia dziecka, otwarty dla lokalnej społeczności, promujący ideę pomocy dzieciom oraz wolontariat, integrujący społeczną lokalność.

Młodzież przygotowująca się do aktywnego zaangażowania w życie Fundacji na początek przeszła trening interpersonalny, nakierowany na integrację, komunikację i kreatywność.

Dla młodszej grupy zostały przeprowadzone zajęcia socjoterapeutyczne z psychologiem, mające na celu integrację, kształtowanie pozytywnej samooceny i pewności siebie, kompetencji komunikacyjnych i odporności psychicznej, a także zmniejszenie negatywnego wpływu otoczenia.  Dzieci uczestniczyły również w warsztatach wikliniarskich, które odbyły się w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Starej Wsi. W najbliższym czasie beneficjenci wezmą udział w spektaklu mającym wymiar patriotyczny z okazji dnia 11 listopada.

Galeria zdjęć

Pomagają nam