Aktualności

Aktualności

27.06.2017
Informacja o zakończeniu procedury przetargowej

Informacja o zakończeniu procedury przetargowej

na wykonanie zadania pn.:

„Termomodernizacja budynku edukacyjno- warsztatowego tzw. Małej Akademii Życia w Brzozowie, przy ul. Legionistów 20”

 

 

Zamawiający:

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

ul. Kościuszki 23, 36- 200 Brzozów

NIP: 686-15-38-460

 

Zadanie: Termomodernizacja budynku edukacyjno- warsztatowego tzw. Małej Akademii Życia w Brzozowie, przy ul. Legionistów 20

 

Termin realizacji 01.07.2017 – 30.09.2018

 

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i przekazał zadanie do wykonania firmie:

 

Rem - Bud Zakład Remontowo Budowlany Waldemar Buczek

ul. Rzeczna 1, 36-200 Brzozów

NIP 6861111922

19.06.2017
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedmiot zamówienia roboty budowlane 

Tryb zamówienia przetarg nieograniczony

Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu 

Ogłaszający

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

Województwo

podkarpackie 

Miasto

36-200 Brzozów

Ulica

Kościuszki 23

 

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie, ul Kościuszki 23 , ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych na terenie Wioski Dziecięcej położonej w Brzozowie przy ul. Legionistów  20 , polegających na termomodernizacji  budynku edukacyjno-warsztatowego tzw. Małej Akademii Życia..

Podstawowe zakresy robót:

docieplenie styropianem powierzchni ścian zewnętrznych ok. 227 m2,

modernizacja podłogi na gruncie ok 80 m2

docieplenie ścian fundamentowych ok. 30 m2

wymiana stolarki zewnętrznej drzwiowej ok. 8 m2

wymiana stolarki zewnętrznej okiennej ok 30 m2

wykonanie nowego źródła ciepła – piec kondensacyjny 24 kW

przebudowa instalacji co stalowej wysokopojemnościowej na niskopojemnościową z grzejnikami płytowymi stalowymi z zaworami termostatycznymi szt.33

wykonanie nowej instalacji c.w.u. Na bazie wymiennika ciepła o poj. 150 l.

Wymagany termin wykonania robót: 30 września 2018 r.

Oferty należy składać drogą meilową na adres kontakt@fpd.org.pl z dopiskiem w tytule przetarg

do dnia 26 czerwca 2017 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 czerwca 2017 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zarządu Fundacji ul. Kościuszki 23, 36-200 Brzozów.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia można się zgłaszać do siedziby Fundacji Brzozów, Ul. Kościuszki 23, tel. 13 434 40 20 wew.30

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.

18.06.2017
Projekt „Drugoklasiści na tropie tradycji” rozpoczęty

W dniu 06.06.2017 r. z inicjatywy mam uczniów klas drugich Szkoły Podstawowej w Starej Wsi  oraz pod patronatem Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak rozpoczęto realizację projektu pt.: „Drugoklasiści na tropie tradycji”. W projekt będzie zaangażowanych 36 dzieci z obu klas drugich oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich ze Starej Wsi.

Celem projektu jest poznanie przez uczniów tradycji regionalnych związanych z hodowlą zwierząt, wyrobem domowego nabiału, pieczenia chleba oraz zwyczajów biesiadnych. Dzieci podczas swoich podróży po najbliższej okolicy poznają tradycję oraz różnice w mowie i świętowaniu. Zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną jak przygotować stół biesiadny. Poznają także tradycję wyrobu szkła i jego przyozdabiania. Podsumowaniem projektu będzie wspólne świętowanie tradycyjnych Andrzejek wraz z rodzicami, przedstawicielami społeczności lokalnej, przedstawicielami władz samorządowych  i zaproszonymi gośćmi.

 

 

12.06.2017
Warsztaty w ramach projektu Jedz i żyj zdrowo!

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w ramach projektu Jedz i żyj zdrowo dofinansowanego ze środków Powiatu Brzozowskiego zorganizowała warsztaty z dietetykiem w Wiosce Dziecięcej w Brzozowie. Uczestnicy projektu-dzieci i młodzież zdobyli wiedzę o niezbędnych zasadach warunkujących osiągnięcie zdrowego stylu życia. 

05.06.2017
DZIEŃ DZIECKA 3.06.2017 PARK JORDANOWSKI W BRZOZOWIE

3 czerwca br. Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak zorganizowała w Parku Jordanowskim w Brzozowie piknik z okazji Dnia Dziecka. Podopieczni Fundacji oraz dzieci ze społeczności lokalnej mogły skorzystać z wielu bezpłatnych atrakcji tj. dmuchane zjeżdżalnie, pokazy wielkich baniek mydlanych, kręcenie zwierząt z balonów. Dzieci otrzymały pięknie lukrowane pierniczki, upominki, koszulki, baloniki, a także nagrody za uczestnictwo w konkursach, zabawach prowadzonych przez animatorów z Teatru Bazyl z Rzeszowa. 

27.05.2017
Wycieczka do Kolegium Ojców Jezuitów w Starej Wsi

Uczestnicy projektu Aktywna młodzież sposobem na aktywne społeczeństwo, dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wzięli udział w pieszej wycieczce do Starej Wsi. Jej celem było zwiedzanie Bazyliki pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Muzeum Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej oraz Ogrodu Biblijnego. 

Pomagają nam