Aktualności

Aktualności

30.05.2016
DZIEŃ DZIECKA Z FUNDACJĄ

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!

29.05.2016
TYDZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z UBOGIM DZIECKIEM PO RAZ TRZYNASTY

Już po raz trzynasty przy współpracy ze szkołami z naszej gminy organizujemy akcję „Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem”. Odbędzie się w dn. 30.05. - 05.06.2016.
Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dla dzieci i młodzieży, z rodzin ubogich, wielodzietnych oraz chorych i niepełnosprawnych ze szkół biorących udział w akcji. Pomoc przeznaczana jest głównie na zakup podręczników, artykułów szkolnych, odzieży obuwia oraz na dofinansowanie leczenia. Pragniemy pobudzić do działania środowiska lokalne, społeczność danej miejscowości i pedagogów oraz uczniów wszystkich szkół. W trakcie trwania akcji prosimy o życzliwy i ciepły stosunek do wolontariuszy zbierających pieniądze oraz o wsparcie. Zbiórki odbędą się w szkołach, przy parafiach, w sklepach w Brzozowie i okolicznych miejscowościach.
W imieniu dzieci prosimy o datki i życzliwy stosunek do wolontariuszy zbierających pieniądze. Liczy się każdy nawet najmniejszy grosz wrzucony do puszki za co z całego serca dziękujemy!

20.05.2016
WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM RZESZOWSKIM

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak podjęła współpracę z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Powstanie Rada Naukowo – Ekspercka, której zadaniem będzie głównie wsparcie naukowe, merytoryczne i praktyczne; inicjowanie nowatorskich form działania; opiniowanie działań Fundacji realizowanych w ramach projektu Wioski Dziecięcej oraz ocena i analiza efektów tych działań; uczestnictwo we wspólnych pracach naukowo – badawczych, wykładach, konferencjach, warsztatach i zajęciach edukacyjnych organizowanych na terenie Wioski Dziecięcej w Brzozowie.

Głównym celem naszych wspólnych działań będzie wspieranie rodziny i pieczy zastępczej oraz wyrównywanie szans, ograniczenie patologii, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w obrębie środowiska lokalnego i regionalnego.

13.05.2016
DZIĘKUJEMY ZA 1%

DZIĘKUJEMY ZA 1%

Pomagają nam