O Fundacji

POKRZYWDZONE DZIECI CZEKAJĄ NA TWOJĄ POMOC

ZACHĘCAMY DO PRZEKAZANIA 1% PODATKU NA RZECZ WIOSKI DZIECIĘCEJ

Budowa Wioski Dziecięcej w Brzozowie, na pograniczu kultur i religii, gdzie od wieków żyli Polacy, Ukraińcy, Żydzi i Romowie, jest naszą odpowiedzią na krzywdę dzieci z całego świata, które swojego domu nie mają. Chcemy, aby osierocone dzieci, dotknięte problemami ubóstwa, przemocy, chorób i cierpienia mogły wychowywać się w prawdziwych rodzinach w poczuciu bezpieczeństwa, bez obaw o jutro. Nie możemy dopuścić, aby dzieci te trafiły na margines społeczeństwa odarte z człowieczeństwa. Będziemy dążyć do tego, by nauczyć naszych wychowanków poszanowania godności drugiego człowieka, wrażliwości na krzywdę innych i dobroci. Naszym celem będzie ukształtowanie w wychowankach pozytywnej postawy wobec zróżnicowania kulturowego i rasowego oraz niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo.
Dzięki wpływom z 1% podatku będziemy mogli w przyszłości realizować działania wychowawcze, profilaktyczne i terapeutyczne przy użyciu nowoczesnych metod i współpracy specjalistów. Dzięki dotychczasowej pomocy darczyńców i wpłat z 1% podatku udało nam się wybudować dwa z sześciu rodzinnych domów dziecka. Obecnie kończymy wyposażanie tych budynków w niezbędne meble i sprzęt. W najbliższym czasie rozpoczyna się także szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych.

Galeria zdjęć

Pomagają nam