Aktualności

Aktualności

08.07.2016
TWÓRCZE WAKACJE 2016

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak rozpoczęła realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym pn. TWÓRCZE WAKACJE wspierane przez Burmistrza Brzozowa oraz Bank PKO BP. Projekt przewiduje działania profilaktyczne mające na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom o szkodliwości picia alkoholu, wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

08.07.2016
STUDENCI - RUSZA NABÓR DO KONKURSU STYPENDIALNEGO

„Agrafka Agory” - Lokalny Fundusz Stypendialny jako partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory realizowany jest w roku akademickim 2016/2017 przez Fundację Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie.
Głównymi celami „Agrafki Agory” są: pomoc osobom młodym, zdolnym, pochodzącym z rodzin ubogich w podjęciu i kontynuowaniu nauki na studiach wyższych, rozwój zainteresowań i talentów, a także wzrost zaangażowania społecznego wśród studentów. Konkurs stypendialny służy także rozwojowi idei stypendiów w Polsce.

O uzyskanie pomocy mogą ubiegać się studenci rozpoczynający naukę na I roku studiów dziennych, jak i studenci, którzy kontynuują naukę na dziennych studiach wyższych, spełniający następujące warunki:
posiadają miejsce zameldowania na terenie powiatu brzozowskiego,
mają trudną sytuację materialną w rodzinie,
wykazują wzorową postawę społeczną i byli zaangażowani w działalność pozalekcyjną (udział w olimpiadach, konkursach, działalność artystyczna, sportowa, na rzecz szkoły, wolontariat, uczestnictwo w zespołach tanecznych, teatralnych, akcjach charytatywnych)
złożyli wniosek wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie.

Kompletną dokumentację należy składać w siedzibie Fundacji przy ul. Kościuszki 23 w Brzozowie do 10 wrzesnia 2016 roku.
Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Fundacji lub pod nr tel 13 43 440 20 w.30 lub 886 121 202.

07.07.2016
Tydzień Solidarności za nami

W dniach od 30.05 – 05.06.2016 r. Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak przeprowadziła zbiórkę pieniędzy pod hasłem „Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem”. Akcja objęła miasto Brzozów, a także wsie w gminie: Humniska, Górki, Przysietnicę, Turze Pole, Grabownicę Starzeńską, Starą Wieś. „Tydzień Solidarności” zorganizowaliśmy przy współpracy pedagogów, nauczycieli, wolontariuszy i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Celem Akcji, jak co roku, było zebranie funduszy na pomoc ubogim, chorym i niepełnosprawnym dzieciom. Znamienne jest to, że organizatorzy tej corocznej Akcji pragną pobudzić do działania środowisko lokalne, mieszkańców danych miejscowości, a przede wszystkim dzieci i młodzież. Podczas tegorocznego „Tygodnia Solidarności” uczniowie pod opieką pedagogów zebrali 2 877,04 zł. Zebrane kwoty w całości przekazujemy na potrzeby najuboższych i najbardziej potrzebujących uczniów szkół, które dane środki zebrały.

08.06.2016
Kolejny Dzień Dziecka za nami

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak wraz ze sklepem Mrówka 4 czerwca już po raz kolejny zorganizowała Dzień Dziecka połączony z 11-tymi urodzinami sklepu w Brzozowie. Dla klientów przygotowano wiele promocji.

Z racji tego, że było to święto najmłodszych, to dla nich przyszykowano główne atrakcje. Odbyły się Turniej Koszykówki o puchar Mrówki, zawody w sportach ekstremalnych oraz zawody strzeleckie. Oczywiście na zwycięzców czekały nagrody. Na placu przy sklepie dzieci mogły wziąć udział w zabawach prowadzonych przez klowna. Swoich sił mogły spróbować w przeciąganiu liny czy chodzeniu na nartach trójkami. Nie zabrakło też wspólnych tańców i licznych konkursów z nagrodami. Dodatkowo najmłodsi otrzymali darmowe lody i watę cukrową.

30.05.2016
DZIEŃ DZIECKA Z FUNDACJĄ

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!

29.05.2016
TYDZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z UBOGIM DZIECKIEM PO RAZ TRZYNASTY

Już po raz trzynasty przy współpracy ze szkołami z naszej gminy organizujemy akcję „Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem”. Odbędzie się w dn. 30.05. - 05.06.2016.
Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dla dzieci i młodzieży, z rodzin ubogich, wielodzietnych oraz chorych i niepełnosprawnych ze szkół biorących udział w akcji. Pomoc przeznaczana jest głównie na zakup podręczników, artykułów szkolnych, odzieży obuwia oraz na dofinansowanie leczenia. Pragniemy pobudzić do działania środowiska lokalne, społeczność danej miejscowości i pedagogów oraz uczniów wszystkich szkół. W trakcie trwania akcji prosimy o życzliwy i ciepły stosunek do wolontariuszy zbierających pieniądze oraz o wsparcie. Zbiórki odbędą się w szkołach, przy parafiach, w sklepach w Brzozowie i okolicznych miejscowościach.
W imieniu dzieci prosimy o datki i życzliwy stosunek do wolontariuszy zbierających pieniądze. Liczy się każdy nawet najmniejszy grosz wrzucony do puszki za co z całego serca dziękujemy!

Pomagają nam