Aktualności

Aktualności

20.05.2016
WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM RZESZOWSKIM

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak podjęła współpracę z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Powstanie Rada Naukowo – Ekspercka, której zadaniem będzie głównie wsparcie naukowe, merytoryczne i praktyczne; inicjowanie nowatorskich form działania; opiniowanie działań Fundacji realizowanych w ramach projektu Wioski Dziecięcej oraz ocena i analiza efektów tych działań; uczestnictwo we wspólnych pracach naukowo – badawczych, wykładach, konferencjach, warsztatach i zajęciach edukacyjnych organizowanych na terenie Wioski Dziecięcej w Brzozowie.

Głównym celem naszych wspólnych działań będzie wspieranie rodziny i pieczy zastępczej oraz wyrównywanie szans, ograniczenie patologii, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w obrębie środowiska lokalnego i regionalnego.

13.05.2016
DZIĘKUJEMY ZA 1%

DZIĘKUJEMY ZA 1%

03.02.2016
BEZPŁATNE ROZLICZENIE PIT

BEZPŁATNE ROZLICZENIE PIT

Pomagają nam