Aktualności

Aktualności

17.07.2014
Aktualności z Wioski Dziecięcej lipiec 2014

Tworzymy kompleks rodzinnych domów dziecka dla sierot społecznych i naturalnych, bez względu na rasę, narodowość czy pochodzenie, a także warunki mieszkaniowe przyszłym wychowankom do czasu ich usamodzielnienia się. Celem głównym inwestycji jest stworzenie dobrej, bezpiecznej, wspierającej przestrzeni do życia dla dzieci i rodziców zastępczych, miejsca wzorcowego opartego na dobrych praktykach modelowej Wioski Dziecięcej, w której każde dziecko jest kochane i uczy się kochać innych, a po opuszczeniu domu będzie promować ideę braterstwa i przyjaźni między narodami. Na tę przestrzeń będą się składać: 6 jednorodzinnych domów dziecka oraz budynek pełniący rolę służebną - miejsce aktywnego wypoczynku i rozwoju. Docelowo w Wiosce przewidujemy schronienie w jednym czasie dla 48 podopiecznych.

W Wiosce zamieszkają sieroty społeczne i biologiczne przebywające w instytucjonalnych domach dziecka. Dzieci te znalazły się w domach dziecka z powodu sieroctwa lub półsieroctwa, przemocy w rodzinie, alkoholizmu, ubóstwa, bezrobocia, nieodpowiednich warunków mieszkaniowych. Mają za sobą traumatyczne przeżycia. Liczba bezdomnych dzieci w Polsce wynosi 1,5 tys. W instytucjonalnych domach dziecka przebywa 25 tys. dzieci. W województwie podkarpackim w domach dziecka jest umieszczonych 746 dzieci.

30.06.2014
Rusza II edycja konkursu stypendialnego „Agrafka Agory”

„Agrafka Agory” - Lokalny Fundusz Stypendialny jako partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory realizowany jest w roku akademickim 2014/2015 przez Fundację Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak.

Głównymi celami „Agrafki Agory” są: pomoc osobom młodym, zdolnym, pochodzącym z rodzin ubogich w podjęciu i kontynuowaniu nauki na studiach wyższych, rozwój zainteresowań i talentów, a także wzrost zaangażowania społecznego wśród studentów. Konkurs stypendialny służy także rozwojowi idei stypendiów w Polsce.

24.06.2014
Tegoroczny Tydzień Solidarności za nami

W dniach od 26.05.2014 do 01.06.2014 r. Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak przeprowadziła zbiórkę pieniędzy pod hasłem „Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem”. Akcja objęła miasto Brzozów, a także wsie w gminie: Humniska, Górki, Przysietnicę, Turze Pole, Grabownicę Starzeńską, Starą Wieś. „Tydzień Solidarności” zorganizowaliśmy przy współpracy pedagogów, nauczycieli, wolontariuszy i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Celem Akcji, jak co roku, było zebranie funduszy na pomoc ubogim, chorym i niepełnosprawnym dzieciom. Znamienne jest to, że organizatorzy tej corocznej Akcji pragną pobudzić do działania środowisko lokalne, mieszkańców danych miejscowości, a przede wszystkim dzieci i młodzież. Podczas tegorocznego „Tygodnia Solidarności” uczniowie pod opieką pedagogów zebrali 7 535,36 zł. Zebrane kwoty w całości przekazujemy na potrzeby najuboższych i najbardziej potrzebujących uczniów szkół, które dane środki zebrały.

05.06.2014
Tworzymy żywy pomnik Jana Pawła II - konkurs literacki

Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Formacji i Kultury Chrześcijańskiej im. Sł. B. Anny Jenke w Jarosławiu. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Archidiecezji Przemyskiej. Polegał on na opisaniu spotkania z Papieżem Janem Pawłem II. Spotkanie mogło być przedstawione w formie, np.: opowiadania, wiersza lub bajki. Najlepsze prace zostały zebrane i wydane w formie książkowej. Budowanie żywego pomnika św. Jana Pawła II poprzez wydanie książki z twórczością literacką dzieci i młodzieży stanie się cegiełką wspierającą budowę Wioski Dziecięcej, realizowaną przez naszą Fundację.

Książkę będzie można nabyć podczas Papieskich Dni Rodziny, które odbędą się w dniach 7-8 czerwca w Jarosławskim Opactwie. 7 czerwca odbędzie się finał konkursu literackiego „Jan Paweł II – Człowiek nie z tej ziemi”.

04.06.2014
Słów kilka o Wiosce Dziecięcej na Wernisażu w ICN Polfa Rzeszów

22 maja 2014 w siedzibie ICN Polfa – Rzeszów S.A. Przy ul. Przemysłowej odbyła się wystawa pt. „Sztuka Młodych. Plener Orelec 2013”, której organizatorami byli: ICN Polfa Rzeszów oraz Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.

Nasza Fundacja została zaproszona na tę wystawę, a dzięki uprzejmości Prezesa ICN Polfa i naszego Sponsora Strategicznego, P. Tadeusza Pietrasza, mogliśmy opowiedzieć zgromadzonym o projekcie budowy Wioski Dziecięcej w Brzozowie. Cieszymy się, gdyż nasza inicjatywa zyskała zainteresowanie wśród zaproszonych gości.

Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

Oto kilka zdjęć z wydarzenia

02.06.2014
Impreza integracyjna z okazji Dnia Dziecka 31.05.2014 Głogów Młp.

Podopieczni naszej Fundacji zostali zaproszeni przez Firmę Eleo-Budmax na Dzień Dziecka do NTB Active Club. W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięły udział dzieci pracowników, dostawców i klientów Firmy Eleo-Budmax wolontariuszy naszej Fundacji oraz podopieczni Fundacji z opiekunami. Impreza odbyła się 31.05.2014 w godzinach popołudniowych. Choć pogoda nie dopisała, zabawa była przednia. Organizatorzy zapewnili szereg atrakcji, tak dla tych najmłodszych jak i starszych dzieci. Było mnóstwo zabaw i konkursów, m.in.: golfowy, siatka plażowa, kącik artystyczny, chusta animacyjna, strzelnica oraz dyskoteka. Dzieci mogły wypróbować swoich sił przy własnoręcznym przygotowaniu pizzy. Każde dziecko za aktywność w zabawach otrzymało medal. Wszyscy zwycięscy konkursów zostali nagrodzeni medalami i nagrodami. Wszystkie dzieci, z okazji swojego święta, otrzymały prezenty ufundowane przez Firmy: Prakto, Yato, Vander, Dedra, Nu Air, Technovia, PSB Mrówka Brzozów.

Bardzo serdecznie dziękujemy Firmie Eleo-Bumdax za zaproszenie oraz naszym podopiecznym za uczestnictwo w tak niezwykłym wydarzeniu. Dziękujemy, że byliście z nami.

Materiał filmowy już wkrótce...

Pomagają nam