Aktualności

Aktualności

18.04.2014
Ruszamy z wyposażaniem domów w Wiosce Dziecięcej

Wczoraj w naszej Wiosce działo się bardzo dużo...

Firma Dom, Producent mebli łazienkowych z Kielc montowała w łazienkach w obu budynkach meble, które nam podarowała. Firma Nowy Styl z Krosna podarowała do dwóch domów krzesła, szafki oraz biurka. Firma Lamp-System z Rzeszowa montowała w obu budynkach oświetlenie, natomiast Firma Lotari ze Świdnicy montowała rolety we wszystkich oknach. Obie te Firmy również darowały nam swoje produkty.

Składamy serdeczne podziękowania Prezesom tych Firm i pracownikom za pomoc oraz zaangażowanie w nasz projekt.

18.04.2014
Życzenia Świąteczne Wielkanoc 2014

W imieniu Zarządu i zespołu Fundacji składamy wszystkim Darczyńcom, Współpracownikom, Wolontariuszom i Przyjaciołom z głębi serca płynące życzenia świąteczne

http://rbr.info.pl/?p=1610#more-1610

16.04.2014
Artur Żmijewski przyjacielem Fundacji

Do grona Przyjaciół Fundacji dołączył Artur Żmijewski - znakomity polski aktor. Bardzo jesteśmy wdzięczni Panu Arturowi za zaangażowanie się w nasze działania i liczymy na owocną współpracę.

11.04.2014
Aktualności z Wioski Dziecięcej

Na placu wokół dwóch domów zostały wycięte drzewa i przygotowany plac pod zasadzanie zieleni. Przygotowujemy się do wyposażania wnętrz budynków. Trwają prace porządkowe w wykończanych pomieszczeniach.

W najbliższym czasie będziemy montować meble, które otrzymaliśmy od naszych Darczyńców.

Cały czas potrzebujemy materiałów wykończeniowych oraz elementów wyposażenia między innymi: mebli czy sprzętu AGD. Mogą to być przedmioty używane, ale w stanie dobrym.

Do wykończenia i wyposażania wybudowanych obiektów Fundacja wciąż poszukuje środków finansowych i materialnych.

Darowizny można przekazywać na konto Wioski: Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Brzozów, nr konta 71 8642 1113 2011 9324 4093 0001.

03.04.2014
Podziękowania dla Radnych Rady Miejskiej w Brzozowie

Składamy serdeczne podziękowania Radnym Rady Miejskiej w Brzozowie za wsparcie finansowe dla Wioski Dziecięcej.

Dziękujemy Panu Stanisławowi Pilszakowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej za podjęcie inicjatywy zbiórki oraz wszystkim Radnym, którzy nas wsparli.

28.03.2014
Pierwszy semestr za nami....

Podsumowanie „Agrafki Agory” - Lokalnego Konkursu Stypendialnego jako partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory. Program realizuje Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w roku akademickim 2013/2014.

Dzięki dofinansowaniu Fundacji Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory, darowiznom od lokalnych przedsiębiorców i wpłat z 1% podatku sześciu stypendystów Fundacji Pomocy Dzieciom realizuje marzenia o upragnionym wykształceniu. Miesięcznie, od października do czerwca, otrzymują 380 zł na pokrycie kosztów związanych z podjęciem i kontynuowaniem nauki na studiach wyższych, tj. zakup materiałów dydaktycznych, zakwaterowanie, dojazd na uczelnię.

Pomagają nam