O Fundacji

Podziękowania dla Firmy Lamp-System S.C. z Rzeszowa

Składamy serdeczne podziękowania Państwu Marcie i Pawłowi Ziemniakom oraz Firmie Lamp-System S.C. z Rzeszowa za wsparcie finansowe Wioski Dziecięcej w Brzozowie.

Pomagają nam