Aktualności

Aktualności

12.02.2014
Poszukujemy rodzin zastępczych

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie poszukują kandydatów na rodziny zastępcze lub prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego do dwóch wybudowanych domów w Wiosce Dziecięcej w Brzozowie.

Rodzina zastępcza to forma opieki nad dzieckiem, które zostało całkowicie lub częściowo jej pozbawione. W rodzinie zastępczej pokrzywdzone dzieci mogą normalnie żyć, rozwijać się i cieszyć dzieciństwem.

Są kochane i uczą się kochać innych ludzi.

Poszukujemy rodzin,wrażliwych na krzywdę dzieci, mających otwarte serca na pomoc dzieciom, chcących podzielić się miłością z dziećmi, które z jakichś względów miłości rodziców nie doświadczyły. Kandydaci muszą również spełniać wymogi formalne, które wynikają z ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej :

Kandydaci powinni:

- dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej

- nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona

- wypełniają obowiązek alimentacyjny

- nie mają ograniczonych zdolności do czynności prawnych

- na podstawie badań lekarskich są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem

- przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- zapewniają odpowiednie warunki bytowe

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z PCPR w Brzozowie przy ul. 3 Maja 51, II piętro, pokój 33, tel. (013) 434 20 45, e – mail: pcpr@powiatbrzozow.pl, www.pcprbrzozow.pl. Informacji udziela również Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie przy ul. Kościuszki 23, tel. 13 43 440 20 w.30, e-mail: kontakt@fpd.org.pl, www.fpd.org.pl.

06.02.2014
Plakat 1%

Pokrzywdzone dzieci czekają na Twoją pomoc!

Wydrukuj chociaż kilka sztuk i rozdaj znajomym lub prześlij na e-mail. Bardzo dziękujemy!

03.02.2014
Podziękowania dla Firmy Formaplan Komponenty Sp. z .o.o z Mielca

Po raz kolejny składamy ogromne podziękowania i wyrazy wdzięczności Panu Zenonowi Ciejka i Firmie Formaplan Komponenty Sp. z o.o z Mielca za wsparcie finansowe budowy Wioski Dziecięcej.

27.01.2014
Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Brzozowie

Plany związane z budową i funkcjonowaniem Wioski Dziecięcej w Brzozowie nabierają coraz bardziej realnych kształtów. Kolejnym, bardzo ważnym krokiem, jaki podjęliśmy, to stała współpraca ze Starostwem Powiatowym w Brzozowie w zakresie sprawowania pieczy zastępczej.

W dniu 22.01.2014 w sali narad Starostwa Powiatowego Zarząd Fundacji – Bożena i Andrzej Bieńczak, Przewodnicząca Rady Fundacji – Pani Halina Kościńska oraz wolontariusze Fundacji spotkali się z Wicestarostą Brzozowskim – Januszem Dragułą, Sekretarzem Powiatu – Panią Ewą Tabisz oraz Panią Zofią Foryś – Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

17.01.2014
Cierpiące dzieci czekają na Twoją pomoc!

Zachęcamy do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz naszych podopiecznych i budowy Wioski Dziecięcej

16.01.2014
Rozliczenie PIT za 2013

Chcesz mieć problem z głowy? Jak najszybciej rozlicz swój PIT, Ciebie to nic nie będzie kosztowało, a my przekażemy Twój 1% na pomoc najbardziej cierpiącym dzieciom. Zapraszamy do siedziby Fundacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Cierpiące dzieci czekają na Twoją pomoc!

Pomagają nam