O Fundacji

Podziękowania dla Firmy Formaplan Komponenty Sp. z .o.o z Mielca

Po raz kolejny składamy ogromne podziękowania i wyrazy wdzięczności Panu Zenonowi Ciejka i Firmie Formaplan Komponenty Sp. z o.o z Mielca za wsparcie finansowe budowy Wioski Dziecięcej.

Pomagają nam