O Fundacji

Podsumowanie roku 2013

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak – podsumowanie roku 2013

„WSZYSTKO, CO UCZYNILIŚCIE JEDNEMU Z TYCH BRACI MOICH NAJMNIEJSZYCH, MNIEŚCIE UCZYNILI” (Mt 25,40)

Z działalności statutowej

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak mająca swoją siedzibę w Brzozowie, działa na terenie Podkarpacia i w innych rejonach kraju od ponad 11 lat. Podobnie, jak w ubiegłych latach w roku 2013 udzielaliśmy wsparcia materialnego rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, wspieraliśmy finansowo uzdolnioną młodzież, umożliwiliśmy zbieranie pieniędzy czterdzieściorgu podopiecznym w ramach prowadzonych przez nas subkont. Współfinansowaliśmy wypoczynek uczestników Świetlic Środowiskowych w Brzozowie i Przysietnicy. Współpracujemy także ze szkołami i przedszkolami podczas organizowanej przez naszą Fundację corocznej akcji „Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem”. W roku szkolnym 2013/2014 będziemy kontynuować współpracę z Zespołem Szkół Budowlanych dotyczącą bezpłatnej praktyki budowlanej dla uczniów szkoły w powstającej Wiosce Dziecięcej.

Wśród działań, które realizowaliśmy w ramach działalności statutowej były m.in. przekazanie nagród rzeczowych w Szkolnym Turnieju Budowlanym „Złota Kielnia”, który odbył się w styczniu 2013 r. w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie. Współfinansowaliśmy wymianę uczniowską między uczniami Gimnazjum w Brzozowie i szkoły w Oudenaarde z Belgii, która miała miejsce dniach 27.2 -7.03.2013r.

Od marca 2013 roku współpracowaliśmy z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Przy naszej Fundacji powstała Filia Ośrodka. Z pomocy psychologa i prawnika przy OPdOPP korzystały głównie osoby dotknięte przemocą w rodzinie.

Pod koniec marca ubogim rodzinom udzieliliśmy wsparcia finansowego związanego ze Świętami Wielkanocnymi. Pomoc o wartości 2730 zł otrzymały czterdzieści dwie rodziny w trudnej sytuacji materialnej.

W kwietniu 2013 r. otrzymaliśmy bardzo miłą niespodziankę od Nowożeńców: Sabiny i Grzegorza, którzy poprosili swoich gości, aby zamiast kwiatów podarowali naszym podopiecznym artykuły szkolne i zabawki. Dzięki inicjatywie Młodej Pary i hojności zaproszonych gości najbardziej potrzebujące dzieci dostały w ramach wyprawki szkolnej m.in.: zeszyty, bloki rysunkowe, długopisy, kredki, farby, flamastry, kolorowanki, bajki, puzzle, misie.

Dnia 28 maja 2013 roku zorganizowaliśmy Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie. Na nasze zaproszenie przyjechały do nas z Krosna Panie Animatorki: Małgorzata Łojek i Joanna Krzysztyniak, które zapewniły dzieciom szereg atrakcji. Odbyły się tańce, zawody w łowieniu ryb, skoki przez skakankę, dzieci mogły spróbować swoich sił w sztuce cyrkowej. W każdej konkurencji wyłoniono zwycięzców i nagrodzono słodkimi upominkami. Ogłosiliśmy także konkurs plastyczny pt. „Jak pomagam?”, podczas którego reprezentanci 16 klas mieli za zadanie narysować rysunek przedstawiający, w jaki sposób pomagają innym. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni upominkami w postaci pluszowych maskotek lub książek.

W tym roku nasza Fundacja przystąpiła do konkursu Agrafka Agory - Lokalnego Konkursu Stypendialnego, jako partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory. Głównymi celami „Agrafki Agory” są: pomoc osobom młodym, zdolnym, pochodzącym z rodzin ubogich w podjęciu i kontynuowaniu nauki na studiach wyższych, rozwój zainteresowań i talentów, a także wzrost zaangażowania społecznego wśród studentów. Konkurs stypendialny służy także rozwojowi idei stypendiów w Polsce. Sześcioro studentów uczelni z Rzeszowa, Krakowa i Lublina otrzymało comiesięczne stypendia. Partnerami Konkursu są: Apteka Prywatna B. Sawka, Gran-Pik Liwocz, Sieć Handlowa Alta, BM Global, Brzozowski Portal Internetowy, Brzozowska Gazeta Powiatowa.

W okresie wakacji, w ramach akcji „Wyprawka 2013”, dzięki uprzejmości Firmy Miriam z Brzozowa, Nowożeńców, którzy przekazali pomoce szkolne, a także pomocy pracowników Eleo-Budmax udało nam się zebrać plecaki, koszulki na WF, piórniki, długopisy, ołówki, zeszyty, flamastry i wiele, wiele innych przyborów szkolnych. Ich wartość oszacowaliśmy na kwotę ok. 1750 zł. Zebrane materiały pozwoliły nam zorganizować wyprawkę dla 53 dzieci w wieku szkolnym z 18 rodzin, których dochód nie przekroczył 350 zł. Ponadto rodzinom tym zrefundowano zakupy szkolne na łączną kwotę: 1910 zł.
W tym roku Provident Polska udzielił nam, w ramach XV edycji konkursu „Tak! Pomagam” dofinansowania na wyposażenie pokoju dziecięcego. Zakupił meble do jednego z pokoi dziecięcych. Jak tylko zakończymy prace wewnątrz pierwszego domu pracownicy Providenta o/Krosno charytatywnie pomogą nam urządzić pokój.
Niezmiernie miło jest nam także poinformować o pięknej inicjatywie młodzieży z Niebocka, która przyjęła sakrament Bierzmowania dn. 09.09.2013 roku z rąk Księdza Biskupa Adama Szala. Podczas przepięknej ceremonii, przedstawiciele bierzmowanej młodzieży przekazali prezesowi naszej Fundacji Andrzejowi Bieńczakowi Dar Serca w postaci 600 zł na budowę Wioski Dziecięcej w Brzozowie.

W listopadzie do współpracy włączyła się Pani Danuta Stenka– znakomita polska aktorka teatralna i filmowa, która zgodziła się zostać Przyjacielem naszej Fundacji i wspierać nas w podjętej inicjatywie, jaką jest budowa Wioski Dziecięcej. Chcemy też przypomnieć, ze od października ubiegłego roku Patronat Honorowy objął Marcin Gortat – polski koszykarz grający w Lidze NBA.

Zbiórki publiczne i akcje społeczne

W dniach od 28.05.2012 do 02.06.2012 r., jak co roku, przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy pod hasłem „Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem”. Akcja objęła miasto Brzozów, a także wsie w gminie Brzozów: Humniska, Górki, Przysietnicę, Turze Pole, Grabownicę Starzeńską, Starą Wieś i Zmiennicę. Zorganizowaliśmy ją przy współpracy pedagogów, nauczycieli, wolontariuszy i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Celem „Tygodnia Solidarności z Ubogim Dzieckiem” było, jak co roku, zebranie funduszy na pomoc ubogim, chorym i niepełnosprawnym dzieciom. Znamienne jest to, że organizatorzy tej corocznej akcji pragną pobudzić do działania środowisko lokalne, mieszkańców danych miejscowości, a przede wszystkim dzieci i młodzież. Podczas tegorocznego „Tygodnia” uczniowie pod opieką pedagogów zebrali 7652,86 zł. Zebrane kwoty w całości przekazujemy na potrzeby najuboższych i najbardziej potrzebujących uczniów szkół, które dane środki zebrały.

W dniach 08-09.06.2013 Brzozowianie mogli bliżej zapoznać się z działalnością naszej Fundacji, jak również wesprzeć działania Fundacji. Podczas obchodów Dni Brzozowa wystawiliśmy swoje stoisko, przy którym kwestowaliśmy na rzecz budowy Wioski Dziecięcej, udzielaliśmy szczegółowych informacji nt. działań na rzecz dzieci potrzebujących, a także informowaliśmy o postępach w budowie Wioski. Dzieci otrzymywały kolorowe baloniki i cukierki, zaś wolontariuszki z Gimnazjum w Brzozowie i Bliznem, a także z okolicznych szkół rozdawały ulotki informacyjne.

W dniu 21.06.2013 mieliśmy kolejną okazję do zbierania środków na budowę Wioski Dziecięcej. Tym razem w Filharmonii Podkarpackiej podczas Zakończenia Sezonu Koncertowego 2012/2013 „Sen Nocy Letniej”. Zorganizowaliśmy wówczas zbiórkę pieniędzy na wykończenie dwóch domów w powstającej Wieloetnicznej Wiosce Dziecięcej. Pani prof. dr hab. Marta Wierzbieniec - Dyrektor Filharmonii przed koncertem zachęciła widownię do aktywnego włączenia się w kwestę na rzecz budowy Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej. Na rzecz Wioski Dziecięcej kwestowało siedem osób, przed w trakcie i po koncercie. Łączna kwota jaką zebraliśmy to: 932,33 zł.

Nie przestając pomagać potrzebującym, w okresie wakacji zorganizowaliśmy akcję społeczną pt. „Wyprawka 2013”, dzięki czemu, choć w niewielkim stopniu, pomogliśmy rozpocząć dzieciom z rodzin ubogich nowy rok szkolny.

Akcje promocyjne i pozyskiwanie środków

Mimo wielu działań na rzecz potrzebujących, niewątpliwie priorytetem dla nas jest budowa Wioski Dziecięcej, która od wielu lat była marzeniem Fundatorów – Bożeny i Andrzeja Bieńczak. - „Chcemy, aby dzieci pozbawione własnego domu, dotknięte przemocą, ubóstwem, chorobą czy zagrożone wykluczeniem społecznym znalazły tutaj swoje miejsce na ziemi.

W dniach 29.01. - 01.02.2013 odbyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa w Poznaniu, w trakcie których została zorganizowana już II edycja pokazów "Fabryka Okien PCV - na Żywo!". Partnerami tworzącymi Fabrykę byli znani i uznani na rynku dostawcy. Patronem merytorycznym przedsięwzięcia była Firma AdamS H. Pędzich. W tym roku wystawione podczas Targów okna zostały przekazane m.in. na budowę naszej Wioski Dziecięcej. Symboliczne okno dla Fundacji odebrał w trakcie Targów Prezes Fundacji, Pan Andrzej Bieńczak.

We wrześniu otrzymaliśmy zaproszenie na uczestnictwo w Pierwszych Podkarpackich Targach Ekonomii Społecznej. Targi odbyły się w dniach 14-15.09.2013 w Millenium Hall w Rzeszowie. Nasza Fundacja przygotowała różne atrakcje dla dzieci. Zorganizowaliśmy konkurs plastyczny pt. „Wszyscy malujemy Wioskę Dziecięcą”, w którym zwyciężyła sześcioletnia Zuzia z Rzeszowa, a także blok zabaw dla dzieci. Przebrani w indiańskie stroje stworzyliśmy wioskę indiańską. Wiele radości dzieciom i ich rodzicom sprawiało łowienie ryb, a także nauka sztuki cyrkowej. Przy pomocy kartonów, kolorowego papieru, bibuły i farb powstawała makieta Wioski Marzeń. Targi były kolejną okazją do promowania idei Wioski Dziecięcej.

W tym roku podjęliśmy indywidualne rozmowy z dużymi i znaczącymi Firmami w Polsce i za granicą, aby przyłączyły się do budowy Wioski. Przygotowujemy wiele materiałów promocyjnych i oferty współpracy w wielu językach dla osób indywidualnych, instytucji, organizacji oraz firm w kraju i za granicą. Dzięki temu udało nam się zyskać sympatyków inicjatywy, otrzymujemy także wsparcie finansowe i rzeczowe do budowy Wioski. Mimo, że ta pomoc jest duża, potrzeby są dużo większe i nie poddajemy się w pozyskiwaniu środków i budowie domów dla sierot biologicznych oraz społecznych, gdyż szczególne zależy nam na pomocy biedny i osieroconym dzieciom.

Wszyscy budujemy Wioskę Dziecięcą – wieści z budowy

W roku 2013 zmienił się w sposób znaczący krajobraz w powstającej Wiosce Dziecięcej.Przypominamy, że uroczyste poświęcenie placu budowy stało się oficjalnym początkiem budowy Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej. Wydarzenie to miało miejsce dnia 2 czerwca 2012 roku w Brzozowie przy ul. Legionistów 20.

Na początku 2013 r. pokryliśmy dachami dwa domy, położyliśmy stropy i rozpoczęliśmy prace przy ociepleniu budynków. W lutym 2013 r. wstawiliśmy okna w dwóch obiektach. Jeszcze w lutym rozpoczęły się prace przy instalacjach wewnętrznych. Wykonaliśmy podkłady betonowe w obu budynkach i wykonaliśmy ścianki działowe. W kwietniu przyszła pora na wykonie instalacji elektrycznych i elewacji zewnętrznych. Przy pomocy uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych z Brzozowa wykonano tynki wewnętrzne. Prace przy instalacjach wewnętrznych przedtynkowych: kanalizacyjnych, wodnych, stacjach elektrycznych w dwóch pierwszych budynkach rozpoczęły się w czerwcu 2013 r. Od lipca b.r. położyliśmy kostkę brukową wokół dwóch budynków, a także wyłożyliśmy kostką brukową miejsce pod parking i plac zabaw dla dzieci. We wrześniu jeden z lokalnych przedsiębiorców wykonał fundamenty pod trzeci jednorodzinny dom dziecka. Pod koniec października wykonaliśmy wylewki wewnątrz budynków oraz rozpoczęliśmy malowanie wewnątrz budynków, w czym pomocą również służyli uczniowie z Zespołu Szkół Budowlanych. Zostały zamontowane także grzejniki oraz wstawiono drzwi zewnętrzne w obu budynkach. W grudniu rozpoczęliśmy kładzenie płytek w dwóch domach. W budynku fundacyjnym rozpoczęły się prace remontowe, pierwsze kroki przy modernizacji i rozbudowie budynku.

Latem tego roku planowaliśmy otwarcie jednego z domów przy udziale zaproszonych gości oraz Honorowego Patrona budowy Wioski – Marcina Gortata. Jednak przedłużające się prace przy wykończeniu budynków oraz ograniczone możliwości finansowe i materiałowe zmusiły nas do przesunięcia tych planów na kolejny rok. Pamiętajmy, że budujemy jednocześnie dwa domy dla ok. 12 osób jeden, a środki, jakie posiadamy, to darowizny pieniężne i rzeczowe od indywidualnych Darczyńców i Firm, część środków z 1% oraz wsparcie mecenasa Fundacji – Firmy Eleo-Budmax. Cały czas jednak trwają prace wykończeniowe wewnątrz domów, aby latem 2014 r. mogły w nich zamieszkać najbardziej potrzebujące dzieci.

Rok 2013 kończymy wynikiem finansowym ok. 535 tyś. zł. Szacunkowa wartość darowizn rzeczowych w roku 2013 na materiały budowlane do powstającej Wioski Dziecięcej wyniosła ok. 17 tyś. zł, zaś na pomoc w postaci artykułów szkolnych ramach akcji wyprawka udało się uzyskać ponad 1700 zł. Darowizny pieniężne na działania Fundacji i budowę Wioski w tym roku sięgają ok. 46 tyś. zł. W ramach 1% podatku na działalność statutową oraz na budowę Wioski wpłynęło w tym roku 29 500 zł, a na subkonta naszych Podopiecznych ponad 274 tys. zł. Ze zbiórek publicznych uzyskaliśmy ponad 8 700 zł.

Podsumowując mijający rok, nie możemy pominąć podziękowań dla Wszystkich, którzy wspierali nas w naszej działalności cały ten rok.

Ważne i szczególne podziękowania należą się Panu Józefowi Rzepce – Burmistrzowi Brzozowa, Panu Zygmuntowi Błażowi – Staroście Brzozowskiemu, Panu Januszowi Dragule – wicestaroście oraz Panu Stanisławowi Pytlakowi, właścicielowi Brzozowskiego Centrum Motoryzacji z Brzozowa.

W podziękowaniach nie możemy pominąć firm oraz indywidualnych Darczyńców, którzy otworzyli serca na pomoc dzieciom oraz wsparli nas finansowo i materialnie.

W tym roku wsparły nas Firmy: BISKAR P.P.H.U. Sp. z o.o. z Brzozowa, Rejon Budowy Dróg i Mostów z Krosna, GRUPA PSB S.A. Centrum Budowlane S.j. z Darłowa, Solar-Bin Ductum Sp. z o.o. z Rzeszowa, Przedsiębiorstwo Budowlane Besta z Rzeszowa, Firma Vidok Sp. z o.o. z Rudnej Małej, Firma ALSTON S.C z Lutczy, po raz kolejny Bruk- Bet z Niecieczy oraz CJ Blok z Rudnej Małej. Wsparcia udzieliły nam również Firmy: Hydrosolar Podkarpacie z Rzeszowa, Bowit s.c. z Krakowa, Budmax z Dąbrówek k. Łańcuta, Firmy Instal-Konsorcjum Sp. z o.o z Wrocławia, Krusz-Bud Sp z o.o z Temeszowa, Firma Wojan ze Strzyżowa, Firma Instal-Projekt S.j. z Nowej Wsi k/Włocławka, Provident Polska o/Krosno, Bank BGŻ o/Krosno oraz urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. W zamian za wsparcie my ze swej strony dbamy o rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku Firm, które nas wsparły. Logotypy firm umieszczamy na naszej stronie internetowej, Facebooku, w materiałach promocyjnych, publikujemy cyklicznie informacje prasowe w regionalnych mediach. Liczymy, ze w przyszłości spotkamy się na otwarciu pierwszego z domów.

Dziękujemy również Pani Bogusławie Orzechowskiej z Brzozowa za przekazanie mebli pokojowych do jednego z powstających domów oraz wszystkim znanym nam, a także Bezimiennym Darczyńcom z Brzozowa, Podkarpacia i całej Polski. Dziękujemy tym, którzy nas wspierają i współpracują z nami od lat, a także tym, którzy przyłączyli się do naszej Fundacji w tym roku. Szczególnie dziękujemy Panu Marcinowi Gortatowi i Panu Jakubowi Kopeć, Pani Danucie Stence i Pani Lucynie Kobierzyckiej, panu Mirosławowi Lubarskiemu, Dariuszowi Mazurowi i Grupie PSB S.A., Panu Pawłowi Kopeć, artystom za przekazanie prac na tegoroczne licytacje, Katarzynie Stec, Panu Dariuszowi Tworzyło i firmie Exacto, Pani Małgorzacie Łojek i Joannie Krzysztyniak, organizatorom wydarzeń sportowych i kulturalnych, którzy w tym roku zaprosili nas do współpracy, pracownikom firmy Eleo- Budamax, którzy społecznie angażują się w działania Fundacji, pedagogom szkolnym z gminy Brzozów, Sanoka, wolontariuszom z całego kraju, którzy angażowali się w kampanię 1% na rzecz naszej Fundacji, oraz wszystkim, których nie wymieniliśmy, a mamy w pamięci i w naszych sercach oraz mediom lokalnym i regionalnym. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie trwała jeszcze wiele lat, a współudział w tym wyjątkowym dziele, jakim jest budowa Wioski Dziecięcej przyniesie Wszystkim zaangażowanym dużo szczęścia i satysfakcji.

Wszystko co dajesz innym, dajesz sobie samemu - pisał Bruno Ferrero. Korzystając z okazji, pragniemy prosić Państwa o wsparcie budowy Wioski Dziecięcej. Nadal potrzebujemy wsparcia finansowego i rzeczowego na realizację tego wyjątkowego projektu. Wszystkich, którzy mają otwarte serca na pomoc najmłodszym, zachęcamy do wpłat na konto Wioski: Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Brzozów, nr konta 71 8642 1113 2011 9324 4093 0001 bądź do przekazania materiałów budowlanych i wykończeniowych, które odbierzemy własnym transportem. Na obecnym etapie budowy potrzebujemy również sprzętu do wyposażenia domów m.in.: mebli, sprzętu agd. Jeżeli posiadacie Państwo takie, niezniszczone rzeczy, możecie je przekazać do powstających domów. Zbliża się nieuchronnie czas rozliczenia podatkowego, pozwalamy więc sobie przypomnieć numer KRS naszej Fundacji: 0000117587 i zachęcić Państwa do przekazywania !% podatku dochodowego na pomoc dla potrzebujących dzieci.

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej:
www.wioskadziecieca.eu lub www. fpd.org.pl oraz profilu na Facebooku.

Wszystko co wielkie jest wielkie przez serce - powiedział Cyprian Kamil Norwid. To dzięki wspaniałemu sercu wszystkich, którym los dzieci nie jest obojętny, nasza Fundacja może pomagać najbardziej potrzebującym.

Z pozdrowieniami,
Bożena i Andrzej Bieńczakowie

Galeria zdjęć

Pomagają nam