Aktualności

Aktualności

16.04.2014
Artur Żmijewski przyjacielem Fundacji

Do grona Przyjaciół Fundacji dołączył Artur Żmijewski - znakomity polski aktor. Bardzo jesteśmy wdzięczni Panu Arturowi za zaangażowanie się w nasze działania i liczymy na owocną współpracę.

11.04.2014
Aktualności z Wioski Dziecięcej

Na placu wokół dwóch domów zostały wycięte drzewa i przygotowany plac pod zasadzanie zieleni. Przygotowujemy się do wyposażania wnętrz budynków. Trwają prace porządkowe w wykończanych pomieszczeniach.

W najbliższym czasie będziemy montować meble, które otrzymaliśmy od naszych Darczyńców.

Cały czas potrzebujemy materiałów wykończeniowych oraz elementów wyposażenia między innymi: mebli czy sprzętu AGD. Mogą to być przedmioty używane, ale w stanie dobrym.

Do wykończenia i wyposażania wybudowanych obiektów Fundacja wciąż poszukuje środków finansowych i materialnych.

Darowizny można przekazywać na konto Wioski: Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Brzozów, nr konta 71 8642 1113 2011 9324 4093 0001.

03.04.2014
Podziękowania dla Radnych Rady Miejskiej w Brzozowie

Składamy serdeczne podziękowania Radnym Rady Miejskiej w Brzozowie za wsparcie finansowe dla Wioski Dziecięcej.

Dziękujemy Panu Stanisławowi Pilszakowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej za podjęcie inicjatywy zbiórki oraz wszystkim Radnym, którzy nas wsparli.

28.03.2014
Pierwszy semestr za nami....

Podsumowanie „Agrafki Agory” - Lokalnego Konkursu Stypendialnego jako partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory. Program realizuje Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w roku akademickim 2013/2014.

Dzięki dofinansowaniu Fundacji Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory, darowiznom od lokalnych przedsiębiorców i wpłat z 1% podatku sześciu stypendystów Fundacji Pomocy Dzieciom realizuje marzenia o upragnionym wykształceniu. Miesięcznie, od października do czerwca, otrzymują 380 zł na pokrycie kosztów związanych z podjęciem i kontynuowaniem nauki na studiach wyższych, tj. zakup materiałów dydaktycznych, zakwaterowanie, dojazd na uczelnię.

18.03.2014
Letni wypoczynek dla dzieci

Do wakacji jeszcze trochę czasu, ale my już dziś informujemy, że w tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, wspólnie z Burmistrzem Brzozowa w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji w oparciu o program profilaktyczno–terapeutyczny w zakresie problematyki alkoholizmu oraz innych uzależnień”, współfinansujemy wyjazd wakacyjny dla dzieci z Zespołu Świetlic Środowiskowych w Brzozowie i Przysietnicy.

Nie wszystkie dzieci mają możliwość wyjazdu na odpoczynek. Jesteśmy szczęśliwi, że po raz kolejny dzieci – uczestniczący w zajęciach Zespołu Świetlic Środowiskowych mają szansę na zwiedzenie ciekawych miejsc, nawiązanie nowych znajomości i zacieśnianie więzi z przyjaciółmi. Mamy nadzieję, że wrócą z wakacji wypoczęci i pełni wspaniałych wspomnień.

12.03.2014
Podsumowanie spotkania z Timem Guenardem

W ostatnich dniach lutego gościliśmy w Krośnie, Przemyślu i Jarosławiu na spotkaniu z Timem Guenardem, autorem książki „Silniejszy od nienawiści”. Tim głosił swoje świadectwo przemiany i powrotu z drogi przestępstwa na drogę wiary. Obecnie zajmuje się resocjalizacją młodzieży. Wybudował kilka domów by móc przyjmować zagubionych młodych ludzi. Jest często zapraszany w różne zakątki świata, aby opowiedzieć historię swojego życia. Głoszone przez niego świadectwo ma moc odmieniania ludzkiego życia.

W trakcie tych spotkań mogliśmy zaprezentować swoją działalność, a przede wszystkim opowiedzieć o projekcie jakim jest Wieloetniczna Wioska Dziecięca. Nasza inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem Tima Guenarda oraz organizatorów i słuchaczy.

Po każdym ze spotkań słuchacze mogli przekazać do puszki dar serca na rzecz budowy Wioski Dziecięcej. Dzięki ofiarności Darczyńców zebraliśmy 5612,67 zł.

Pomagają nam