O Fundacji

Podziękowania dla Firmy Hydrosolar Podkarpacie i Firmy Bowit s.c.

Serdecznie dziękujemy Firmie Hydrosolar Podkarpacie z Rzeszowa za przekazanie rur do centralnego ogrzewania oraz Firmie Bowit s.c. z Krakowa za środek gruntujący.

Pomagają nam