Aktualności

Aktualności

04.07.2013
Podziękowania dla Firmy Formaplan Komponenty Sp. z o.o

Po raz kolejny serdecznie dziękujemy Panu Zenonowi Ciejka i Firmie Formaplan Komponenty Sp. z o.o z Mielca za wsparcie finansowe budowy Wioski Dziecięcej!

04.07.2013
Podziękowania dla Firmy Bruk-Bet Sp. z o.o

Składamy serdeczne podziękowania Pani Marii Witkowskiej i Firmie Bruk-Bet Sp. z o.o z Niecieczy za podarowanie 8 palet kostki brukowej oraz 100 mb krawężnika. Dzięki Panstwu mogliśmy rozpocząć prace brukarskie wokół budynków.

01.07.2013
Trwa nabór do konkursu stypendialnego Agrafka Agory

Od dziś trwa nabór do Agrafki Agory - Lokalnego Konkursu Stypendialnego. Konkurs przeznaczony jest dla studentów, którzy mają osiągnięcia w nauce i są zaangażowani społecznie oraz pochodzą z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Pełną dokumentację należy składać w siedzibie Fundacji lub przesłać pocztą do 31.08.2013.

Szczegóły w zakładce Tak Pomagamy/Konkurs Stypendialny

01.07.2013
Podsumowanie zbiórki w Filharmonii Podkarpackiej

W piątek 21.06.2013 w Filharmonii Podkarpackiej podczas Zakończenia Sezonu Koncertowego 2012/2013 „Sen Nocy Letniej” odbyła się zbiórka pieniędzy na wykończenie dwóch domów w powstającej Wieloetnicznej Wiosce Dziecięcej. Projekt muzyczno-baletowy Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej pod dyrygenturą V Kiradieva wraz z duetem baletowym Aleksandrą Liashenko i Maksimem Woitiulem zgromadził pełną salę koncertową Filharmonii Podkarpackiej.

18.06.2013
Fundacja Pomocy Dzieciom w Filharmonii Podkarpackiej

Co łączy Filharmonię i projekt Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej? Będzie można się przekonać już 21.06.2013 r. o godz. 19.00 na Zakończeniu Sezonu Koncertowego 2012/13, podczas którego zobaczymy widowisko muzyczno-baletowe "Sen nocy letniej" Zespołu Baletowego i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej pod dyrygenturą V. Kiradjieva. Przed, w trakcie i tuż po widowisku odbędzie się kwesta na rzecz budowy Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej w Brzozowie. Za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na rzecz budowy Wioski serdecznie dziękujemy Pani prof. dr hab. Marcie Wierzbieniec – dyrektor Filharmonii Podkarpackiej. Wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału w tym niecodziennym widowisku oraz podzielenia się z najbardziej potrzebującymi i pokrzywdzonymi dziećmi.

17.06.2013
Podsumowanie Akcji Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem 27.05 – 02.06.2013

W dniach od 28.05.2012 do 02.06.2012 r. Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak przeprowadziła zbiórkę pieniędzy pod hasłem „Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem”. Akcja objęła także wsie w gminie Brzozów: Humniska, Górki, Przysietnicę, Turze Pole, Grabownicę Starzeńską, Starą Wieś i Zmiennicę. Zorganizowaliśmy ją przy współpracy pedagogów, nauczycieli, wolontariuszy i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Celem „Tygodnia Solidarności z Ubogim Dzieckiem” było, jak co roku, zebranie funduszy na pomoc ubogim, chorym i niepełnosprawnym dzieciom. Znamienne jest to, że organizatorzy tej corocznej akcji pragną pobudzić do działania środowisko lokalne, mieszkańców danych miejscowości, a przede wszystkim dzieci i młodzież. Podczas tegorocznego „Tygodnia” uczniowie pod opieką pedagogów zebrali 7652,86 zł. Zebrane kwoty w całości przekazujemy na potrzeby najuboższych i najbardziej potrzebujących uczniów szkół, które dane środki zebrały.

Składamy wyrazy wdzięczności pedagogom, nauczycielom, księżom, wolontariuszom i wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tej Akcji. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i poniesiony trud: mgr Małgorzacie Zajdel, mgr Maricie Bryś, mgr Annie Bator, mgr Agnieszce Sabat, mgr Małgorzacie Krzysztyńskiej, mgr Barbarze Flarczak, mgr Agnieszce Oleniacz, mgr Zuzannie Koniecznej, mgr Marii Pelc, mgr Beacie Koniecznej, mgr Dorocie Boruli, mgr Marii Buczkowicz, mgr Katarzynie Ptak, mgr Adamowi Kaczmarskiemu, mgr Joannie Rachwał- Szczuce, mgr Bernardzie Tymczak oraz wszystkim uczennicom i uczniom, których trudno wymienić z nazwiska, gdyż było ich bardzo wielu.

Pragniemy także wyrazić ogromną wdzięczność Ofiarodawcom, którzy złożyli jakikolwiek dar do puszki lub na konto Fundacji. To dzięki Państwu wiele dzieci otrzyma podręczniki, leki, dofinansowanie wycieczek, odzież oraz inną, niezbędną pomoc.

Pomagają nam