O Fundacji

POMAGAJ RAZEM Z NAMI !

Pomagaj razem z nami i przekaż dla naszych podopiecznych 1% podatku dochodowego za 2012 rok. Wystarczy jedynie w rozliczeniu podatkowym wpisać numer KRS naszej Fundacji0000117587 To nic nie kosztuje.
W imieniu naszych podopiecznych i ich rodzin serdecznie dziękujemy!

Co roku z wpłat z 1%:

- udzielamy pomocy kilkudziesięciu rodzinom w trudnej sytuacji materialnej i bytowej

- dofinansowujemy turnusy rehabilitacyjne

- dofinansowujemy wyjazdy wakacyjne dla dzieci

- fundujemy stypendia dla zdolnej młodzieży

- wpłaty z dopiskiem „Wioska Dziecięca” w całości przekazujemy na budowę Wioski

Galeria zdjęć

Pomagają nam