O Fundacji

Podziękowania dla Pawła Kopcia

Serdecznie dziękujemy Pawłowi Kopciowi za bezinteresowne zaangażowanie w działania naszej Fundacji.

Paweł dziekujemy Ci za stronę internetową, fan page, materiały graficzne dla nas i za cierpliwość :)

Pomagają nam