O Fundacji

Podsumowanie roku

Mija kolejny – dziewiąty już rok działalności Fundacji. Grudzień to doskonały czas na podsumowanie całorocznej pracy, przedstawienie planów na przyszłość, a także złożenie podziękowań wszystkim osobom, które wsparły nasze działania. To także skłaniający do szczególnej refleksji i zadumy okres Świąt Bożego Narodzenia.

Bycie człowiekiem we współczesnym świecie to przede wszystkim odpowiedzialność – nie tylko za siebie i swoich najbliższych, lecz w szczególności za tych, którzy każdego dnia potrzebują naszej pomocy. Jesteśmy przekonani, że najwyższą wartością jest miłosierdzie i wynikająca z niego bezinteresowna pomoc dla najbardziej potrzebujących. Dlatego z radością i dumą przyłączamy się do wszystkich ludzi dobrego serca pragnących ofiarować coś dla innych. Nasze działania to nieustanne prośby, odwoływanie się do ludzkiej wrażliwości, dobroci i hojności na rzecz potrzebujących – ubogich, pokrzywdzonych, chorych i niepełnosprawnych dzieci.

Mijający rok zamykamy kwotą ponad 130 000 zł. przekazaną naszym Beneficjentom. Finansujemy leczenie i rehabilitację dzieci chorych i niepełnosprawnych, umożliwiamy i prowadzimy bez żadnej prowizji subkonta dla w/w podopiecznych, przekazujemy środki dla ubogich, wielodzietnych rodzin, współfinansujemy wypoczynek i wyjazdy edukacyjne uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej w Brzozowie i Przysietnicy, kupujemy ubrania, podręczniki, książki, odzież, paczki mikołajowe, oraz fundujemy stypendia, instrumenty muzyczne i wiele innych. W grudniu przekazaliśmy pomoc finansową i paczki świąteczne dla najuboższych rodzin i dzieci z naszego regionu.

Pomagają nam