Aktualności

Aktualności

28.06.2011
Wypoczynek letni dla dzieci

Rozpoczęły się wakacje, czas wypoczynku dzieci i młodzieży. Niestety nie wszystkie dzieci mogą podróżować, odpoczywać poza miejscem stałego zamieszkania. Cieszymy się, że możemy niektórym z nich to umożliwić. Fundacja podpisała umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji w oparciu o program profilaktyczno-terapeutyczny w zakresie problematyki alkoholizmu oraz innych uzależnień”. W ramach tego programu wyjadą nad morze dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Brzozowie i Przysietnicy.

27.06.2011
Nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego

Zakończył się rok szklony 2010/2011. Fundacja Pomocy Dzieciom im .Stanisławy Bieńczak ufundowała nagrody dla uczniów Szkoły Podstawowej w Brzozowie, Szkoły Podstawowej nr2 w Humniskach oraz Gimnazjum nr1 w Brzozowie. Nagrody za łączną kwotę 2150zł. przyznano dla najlepszych uczniów, dla uczniów, którzy wyróżniali się postawą społeczną i pracą na rzecz innych oraz dla zespołu tanecznego Tęcza. Dyplomy, książki, nagrody pieniężne zostały wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego przez prezesa Fundacji Andrzeja Bieńczaka.

07.06.2011
Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w dniach od 30.05.2011 do 05.06.2011r. zorganizowała zbiórkę pieniędzy pod hasłem „Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem”. Celem tej akcji było zebranie funduszy na pomoc dla najuboższych dzieci z naszej gminy. Tegoroczna akcja „Tygodnia” miała miejsce w Brzozowie, Grabownicy, Humniskach, Górkach, Turzym Polu, Przysietnicy, Starej Wsi oraz po raz pierwszy w Zmiennicy. Fundacja nawiązała kontakt z pedagogami szkolnymi w szkołach podstawowych, gimnazjach, i szkołach średnich. Przekazała do dyspozycji plakaty, puszki, identyfikatory, upoważnienia. Uczniowie – wolontariusze szkół podstawowych i gimnazjów pod opieką pedagogów szkolnych chodząc z puszkami zwracali się z prośbą do mieszkańców i gości o wsparcie dla potrzebujących koleżanek i kolegów. Podczas tegorocznego „tygodnia” uczniowie pod opieką pedagogów zebrali 8600,89 zł.

05.05.2011
Podziękowania

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przekazali 1% podatku za rok 2010 na konto naszej Fundacji. Wyrażamy głęboką wdzięczność w imieniu własnym i w imieniu dzieci, które uzyskały pomoc dzięki Państwa hojności i życzliwości. 1% to bardzo dużo: to możliwość leczenia, rehabilitacji, możliwość rozwoju, nauki, zwiedzania ciekawych miejsc, a czasami ciepłe ubranie i posiłek.

23.02.2011
Działka pod budowę wioski.

W dniu 23 lutego 2011 roku Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak otrzymała działkę z prawomocnym pozwoleniem na budowę Wioski Dziecięcej. Darczyńcy Bożena i Andrzej Bieńczakowie podpisali akt darowizny w kancelarii notarialnej w Krośnie. Notariusz Wojciech Nowak zrezygnował z przysługującej mu taksy notarialnej, za co składamy gorące podziękowanie.

Realizacja projektu budowy Wioski Dziecięcej rozpoczęta!!!!!

31.01.2011
Podziękowania

Fundacja Pomocy Dzieciom składa wyrazy największej wdzięczności Pawłowi Kopeć i firmie Bitartis, która zaproponowała nam swoje usługi.

Paweł Kopeć i jego współpracownicy pracują charytatywnie. Bitartis jest twórcą i wykonawcą nowej odsłony strony Fundacji www.fpd.org.pl i strony www.wioskadziecieca.pl a także stałym jej opiekunem.

Pomagają nam