O Fundacji

Podziękowanie za 1%

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na konto naszej fundacji. Wyrażamy głęboką wdzięczność w imieniu własnym i w imieniu wszystkich dzieci, które uzyskały pomoc dzięki Państwa hojności i życzliwości. 1% to bardzo dużo: to możliwość leczenia, rehabilitacji, możliwość rozwoju, nauki, zwiedzania ciekawych miejsc, a czasami ciepły posiłek.

Serdecznie dziękujemy!

Jeśli ktoś chciałby jeszcze złożyć dar na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci – prosimy o wpłaty na konto: Bank Pekao S.A. O/Brzozów, nr konta 83124023241111000033230456

Pomagają nam